Aktualności firm stowarzyszonych

SAFEGE przebuduje dworce kolejowe Święta Katarzyna, Siechnice oraz Żerniki Wrocławskie - Smardzów

<p style="text-align: justify;">SAFEGE Polska podpisała w dniu 11.07.2017 kontrakt z PKP S.A. z siedzibą w Warszawie na Zarządzanie i pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji zadania: „Przebudowa dworców kolejowych Święta Katarzyna, Siechnice oraz Żerniki Wrocławskie - Smardzów w szczególności na potrzeby kolei aglomeracyjnej w ramach ZIT WrOF”.</p>

>

Zakres nadzorowanych robót obejmuje roboty wykończeniowe i budowlane wykonywane w budynku użyteczności publicznej – tj. roboty w zakresie wykonania / wzmocnienia stropów, wykonywania ścian nośnych, wykonywania lub wzmocnienia fundamentów, więźby dachowej; malowanie, urz?dzanie i wyposażenie wnętrz, roboty elewacyjne, instalacyjne (wymiana instalacji sanitarnych wewnętrznych, instalacji elektrycznych, teletechnicznych), przebudowa sieci i przył?czy wodoci?gowych i kanalizacyjnych.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!