SAFEGE Polska wesprze przebudowę i rozbudowę budynku Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS w Krakowie

Eksperci z firmy SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce będą odpowiedzialni za nadzór nad przebudową i rozbudową Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS. To kolejny projekt dotyczący zaawansowanego ośrodka prowadzenia badań i wsparcia naukowców, którego modernizację wspomoże ta istniejąca od 30 lat w Polsce firma, specjalizująca się w każdym obszarze inżynierii. Tym razem znacząco powiększą się możliwości naukowców zaglądających głąb materii, poszukujących odpowiedzi na najważniejsze z punktu widzenia nauki pytania.

 

Przestrzeń sprzyja nauce i niezwykłym odkryciom

30 maja 2022 firma SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce podpisała kontrakt z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi prowadzonymi w ramach przebudowy i rozbudowy budynku Narodowego Centrum Promieniowana Synchrotronowego SOLARIS.

 

Celem projektu jest powiększenie ośrodka badawczego o przestrzeń, która pomieści nowoczesną infrastrukturę badawczą. Dzięki temu zwiększą się możliwości polskich naukowców o kolejne techniki pomiarowe.

 

Rozbudowana zostanie hala eksperymentalna Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego - budynek 3-kondygnacyjny o powierzchni zabudowy ok. 7 493 m² - z czego ok. 2 171 m² zostanie dobudowane – i o kubaturze ok. 97 000 m3.

 

Projekt zostanie zrealizowany w ramach zadania „Rozbudowa hali eksperymentalnej Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS”. Eksperci SAFEGE będą prowadzić nadzór w dwóch etapach:

  • etap I: Nadzór w okresie realizacji budowy i odbioru inwestycji;
  • etap II: Nadzór w rozliczenia finansowego - uczestnictwo w rozliczeniu końcowym inwestycji.

 

 

Jedyny synchrotron w środkowo-wschodniej Europie

Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS zostało wybudowane w latach 2010-2015 przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Znajduje się w nim synchrotron - źródło wyjątkowego światła, czyli promieniowania elektromagnetycznego (synchrotronowego). Promieniowanie to jest wykorzystywane do badań w wielu dziedzinach nauki: od fizyki, chemii i medycyny po archeologię i historię sztuki. Krakowski ośrodek to pierwsza i jedyna tego typu infrastruktura badawcza w Europie Środkowo-Wschodniej. Na świecie funkcjonuje kilkadziesiąt takich ośrodków badawczych, które mają ogromny wpływ nie tylko na rozwój nauki w krajach, w których działają, ale też na innowacyjność oraz konkurencyjność ich gospodarek.

 

SAFEGE Polska wspiera naukę i odkrywanie wszechświata

Specjaliści SAFEGE mają doświadczenie we wspomaganiu inwestycji umożliwiających skuteczniejszy rozwój nauki i dokonywanie przełomowych odkryć. Firma sprawowała nadzór nad budową nowego centrum produkcyjnego dla firmy VIGO System w Ożarowie Mazowieckim, która produkuje innowacyjne detektory podczerwieni wykorzystywane m.in. w marsjańskich łazikach. Eksperci SAFEGE byli również odpowiedzialni za nadzór nad powstawaniem multimedialnego i innowacyjnego Muzeum Szyfrów ENGIMA w Poznaniu.

 

*******

 

Nota dla Redakcji: 

Firma SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce (SUEZ Consulting Polska) istnieje w Polsce od ponad 30 lat i należy do francuskiej Grupy SUEZ. Zapewnia kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji działając aktywnie poprzez konsulting strategiczny i inżynieryjny w sektorze ochrony środowiska, transportu oraz gospodarki komunalnej, budownictwa i przemysłu. SAFEGE Polska wspiera także samorządy lokalne i przedsiębiorstwa przemysłowe w procesie transformacji ekologicznej i energetycznej, jak również w procesie adaptacji do zmian klimatycznych.

 

SAFEGE Polska to własne biuro projektowe oraz 32 biura w Polsce i 200 stałych pracowników oraz kilkuset współpracowników - specjalistów w każdej dziedzinie inżynierii. Firma współpracuje z instytucjami publicznymi, klientami komercyjnymi, przemysłowymi, przedsiębiorcami i władzami lokalnymi.

 

Kontakt dla Mediów:

Mikołaj NOWAK

PR & Communications Consultant

Consulting | Biuro Prasowe

biuro.prasowe(@)suezpolska.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!