Aktualności firm stowarzyszonych

SAFEGE ODDZIAŁ W POLSCE / SUEZ CONSULTING podpisał kontrakt z gminą Wiązowna

<p style="text-align: justify;" align="justify">SAFEGE ODDZIAŁ W POLSCE / SUEZ CONSULTING: 01.06.2017 podpisaliśmy kontrakt z Gminą Wiązowna na pełnienie usługi Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w Gminie Wiązowna”.</p>

>

Inwestycja będzie sprawowana w następuj?cych obiektach:

  • Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Wi?zownie przy ul. Kościelnej 20 – termomodernizacja, przebudowa i rozbudowa istniej?cego budynku, zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym pn.:  „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Wi?zownie przy ul.  Kościelnej 20”;
  • Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Zakręcie przy ul. Szkolnej 11 – termomodernizacja, przebudowa i rozbudowa istniej?cego budynku zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym pn.  „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Zakręcie”;
  • Gimnazjum Publicznym w Gliniance przy ul. Napoleońskiej 53 – termomodernizacja, przebudowa i adaptacja poddasza na cele oświatowe, zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym pn.  „Przebudowa oraz rozbudowa budynku i zmiana sposobu użytkowania części poddasza Publicznego Gimnazjum w  Gliniance im. Jana Pawła II w Gliniance na cele oświatowe”;
  • Szkole Podstawowej w Gliniance przy ul. Napoleońskiej 1 – w zakresie zgodnym z programem funkcjonalno-użytkowym pn.: „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Gliniance”;
  • świetlicy wiejskiej w Woli Duckiej przy ul. Słonecznej 19 – w zakresie zgodnym z programem funkcjonalno-użytkowym pn. „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku oświatowo-usługowego na przedszkole gminne ze świetlic? wiejsk? w Woli Duckiej”.
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!