Aktualności firm stowarzyszonych

SAFEGE na debacie ONZ #WorldEnvironmentalDay

05.06.2019 w Ministerstwie Środowiska w Warszawie w ramach Światowego Dnia środowiska odbyła się debata „W drodze po czyste powietrze i lepszy klimat”. Organizatorem tego ważnego spotkania była sekcja środowiskowa Organizacji Narodów Zjednoczonych (UN Environment) - jej warszawski oddział UNEP GRID, a hasło przewodnie tego dnia to #BeatAirPollution (pokonajmy zanieczyszczenie powietrza).

Otwarcia spotkania dokonał Minister Środowiska p. Henryk Kowalczyk, następnie o ważności i konieczności podjęcia konkretnych działań dla poprawy jakości powietrza mówili przedstawiciele ONZ, p. Maria Andrzejewska i p. Matthew Billot oraz Banku Światowego p. Carlos E. Piñerúa. O zobowiązaniach i programach rządowych i samorządowych mówili i p. Anna Król, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz p. Marcin Wróblewski, Naczelnik Wydziału w Biurze Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Urzędu m.st. Warszawy. Podczas debaty głos zabrała również przedstawicielka Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, p. Klara Foryciarz.

UN Environment stawia sobie za cel wzrost świadomości społecznej odnośnie problemu zanieczyszczenia powietrza. Walka z nim pomoże w realizacji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), przyjętych przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

SAFEGE Polska od 10.2018 jest dumnym partnerem UNEP GRID.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!