Podsumowanie wydarzeń  •  Partnerzy

Rzeka Wisła - Welcome to Poland - patronat CCIFP

<p style="text-align: justify;">Chcemy opowiedzieć o wszystkich, którzy działają nad Wisłą - tworzymy dużą prezentację środowisk NGO i społeczności, działających na rzecz Królowej Polskich Rzeki. Jeśli działasz społecznie na rzecz rzeki Wisły, prześlij nam krótki, interesujący materiał video o sobie - dołączymy go do wspólnej promocji Wisły i wyświetlimy na naszym stoisku na Festiwalu Loary w Orleanie. W Waszym imieniu zaprosimy Europę nad Wisłę, pokażemy Wasze działania, zachęcimy do odwiedzin również u Was. <a href="http://www.rokwisly.pl/stoisko-polskie-na-festiwalu-loary/">http://www.rokwisly.pl/stoisko-polskie-na-festiwalu-loary/</a></p>

>

Największy festiwal tradycji rzecznej w Europie

Festiwal Loary jest największym w Europie zlotem flisackim, prezentuj?cym różnorodność europejskiej tradycji i kultury rzecznej. 5 dniowe festiwale odbywaj? co dwa lata, we wrześniu, w Orleanie (Francja) . Od 10 lat zdobyły ogromn? popularność – ostatni? edycję odwiedziło ponad 650 tys. gości z całej Europy.

Ważna decyzja Rady Miasta Orlean:   Wisła!

W kolejnej edycji Festiwalu Loary 2015 staraniem polskich żeglarzy oraz francuskiego Stowarzyszenia Loara-Wisła  Wisła uzyskała zaszczyt gościa honorowego. To historyczne osi?gnięcie. Gość honorowy otrzymuje wyróżnion? pozycję na Festiwalu, ma prawo do rozszerzonej oferty kulturalnej i promocyjnej, znajduje się w centrum uwagi, przy mocnym wsparciu medialnym, otrzymuje wsparcie organizacyjne.   

http://www.rokwisly.pl/wisla-gosciem-honorowym-festiwalu-loary-we-francji/

Polski program

Stoisko polskie na Festiwalu Loary jest inspirowane Szkut? Czersk?- największym polskim odkryciem w dziedzinie archeologii rzecznej.  Chcemy przedstawić cał? Wisłę, chcemy zaprosić ludzi do Polski. W trakcie 5 dni festiwalowych, na ekspozycji spodziewamy się pół miliona gości. Zaprezentujemy im Wisłę- t? historyczn? i t? współczesn? – za pomoc? wystaw, warsztatów i zabaw interaktywnych, programu polskich łodzi nad Loar? oraz prezentacji multimedialnych. Zapraszamy wszystkie organizacje NGO   i społeczności działaj?ce wzdłuż Wisły do przesłania  nam krótkich, ciekawych prezentacji video  o rzece i Waszych działaniach. Zapoznajmy społeczność międzynarodow? z tym, co robimy na co dzień, z czego jesteśmy dumni i co planujemy. W naszej sali multimedialnej, umieszczonej na „dziobie” szkuty-stoiska  wyświetlimy Wasze materiały i w Waszym imieniu zaprosimy nad Wisłę! Chcemy, aby o Was też zobaczono na tym międzynarodowym wydarzeniu.   W kinie Wisła- Loara, wyświetlonym na rozpiętym na rzece żaglu, wyświetlimy dobre, polskie filmy.   Zgłaszajcie gotowe propozycje: w jaki sposób najlepiej zaprezentować Wisłę.

Polskie łodzie nad Loar?

W prezentacji polskich łodzi na festiwalu weźmie udział 14 wiślanych jednostek tradycyjnych. Będzie wśród nich Wanda- piękna replika Szkuty Czerskiej, Solny - galar krakowski, Zygmunt - łódź warszawskich piaskarzy, Flisak- imponuj?cy lichtan z Solca nad Wisł?, bat wiślany Basonia - dzieło szkutnika ludowego, galar Barbara z Gassów, pływaj?cy na pielgrzymkach rzecznych, pychówka Zuchwała- najstarsza czynna łódź na Wiśle, najdłuższa w europie prawdziwa dłubanka jednopienna, lejtaki rybackie z okolic Czerwińska, globtroterka ćwierćszkutka PaniKa i działaj?ca, pływaj?ca Kuźnia Rzeczna z województwa świętokrzyskiego. Znad rzeki Odry doł?czy do nas SiSu- 16 metrowa drewniana   szkuta z Oławy.

http://www.rokwisly.pl/komunikat-prasowy-ambasady-rp-w-sprawie-polskiego-udzialu-w-festiwalu-loary/

Wielki Rejs Europejski

4 polskie jednostki (Wanda, PaniKa, Solny i Sisu) płyn? do Orleanu wodami. Trasa trwaj?cego ok 4 miesi?ce rejsu o długości 2700 km wiedzie drogami rzecznymi Europy, przepływaj?c przez Polskę, Niemcy, Holandię, Belgię, Francję; odwiedzaj?c stolice: Warszawę, Berlin i Paryż. Jednostki właśnie dopływaj? do Paryża! Tak, aby we wrześniu zd?żyć na Festiwal.

Zapraszamy wszystkich, którzy mog? we wrześniu odwiedzić w Orleanie stoisko polskie- twórzmy razem nasz? polsk? prezentację. Pokażmy Wisłę- najpiękniejsz? rzekę w Europie.

Rzeka Wisła - gościem honorowym Festiwalu Loary 23.09 -27.09. 2015

Organizacja   polskiej delegacji: Fundacja Rok Rzeki Wisły - Robert Jankowski

Partner: Stowarzyszenie Loara-Wisła - Paul Ciechelski

Koordynatorzy tematyczni:

Stowarzyszenie Loara- Wisła, Orlean - Zbigniew G?sowski

Stowarzyszenie Instytut Multimedialny, Kraków- Jarosław Kałuża

Stowarzyszenie Przyjaciół Solca, Solec nad Wisł?- Jacek Witkowski

Kuźnia Rzeczna, Pińczów - Adam Ochwanowski

Szkuta Wanda, Wieluń - Wacław Witkowski  

Szkutnictwo Ludowe, Basonia- Mateusz Tabaka,

Fundacja Dom Wisły, Warszawa - Rafał Łapiński

Szkuta Sisu - Arkadiusz Drulis

Komandorzy Rejsu do Orleanu: Ewa Ciepielewska, Wacław Witkowski, Marek Strzelichowski, Arkadiusz Drulis  

Patronaty: Ambasada RP w Paryżu, Ambasada Francji w Warszawie, Francusko-Polska Izba Gospodarcza.

Gospodarz Dnia Polskiego: Minister Sportu i Turystyki

Inicjatywa   Rok Rzeki Wisły 2017 to oddolna, społeczna, szeroka inicjatywa środowisk wiślanych na rzecz przypomnienia o roli Wisły w życiu Narodu poprzez uchwalenie Roku Rzeki Wisły w 2017 oraz podjęcie szeregu działań z tym zwi?zanych. Więcej o nas: www.rokwisly.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!