Rząd przyjął projekt budżetu na 2014 r.

<p style="text-align: justify;">Rząd przyjął projekt budżetu na 2014 r., który został stworzony przy założeniu wzrostu PKB na poziomie 2,5% i średniorocznej inflacji na poziomie 2,4 procent.</p>

>

Oczekiwane przyszłoroczne dochody maj? wynieśd 276,5 mld zł, a deficyt (uwzględniaj?cy skutki zmian w systemie emerytalnym) ukształtuje się na poziomie nie wyższym niż 47,7 mld zł. Projekt zostanie poddany teraz konsultacji z partnerami społecznymi, a następnie zostanie ostatecznie przyjęty przez Radę Ministrów i przesłany do Sejmu.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa tel.: +48 22 544 89 41 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa tel.: +48 22 544 88 81 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division al. Jana Pawła II 29, Atrium Plaza, 00-867 Warszawa tel.: +48 22 434 30 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!