Analizy i badania

Rynek pracy oczami pracownika - badanie Nielsena

<p style="text-align: justify;"><strong>Z perspektywy osób zatrudnionych, podobnie jak i z perspektywy pracodawców mamy aktualnie do czynienia z tzw. „rynkiem pracownika”. Nie jest to jednak sytuacja zupełnie pozbawiona obaw i wątpliwości, bo ten „rynek pracownika” bywa jednocześnie trudny, niepewny, niespokojny a także niekorzystny dla doświadczonych oraz wykwalifikowanych kandydatów. Co jest ważne dla współczesnych pracowników? W jaki sposób powinna przebiegać rekrutacja? Z jakimi nowymi oczekiwaniami muszą zmierzyć się pracodawcy? Na te i inne pytania odpowiada najnowszy raport Nielsena „Pracodawcy i pracownicy”.</strong></p>

>

Źródło niepokoju polskich pracowników

Głównymi źródłami niezadowolenia dla polskich pracowników s?: poczucie braku dbałości o pracownika, wrażenie niesatysfakcjonuj?cych relacji w miejscu pracy oraz ogólne przekonanie o braku dobrych ofert na rynku. W rozmowach z pracownikami zauważyliśmy, że ogólnemu silnemu przekonaniu, że każdy zawsze jakaś pracę znajdzie, towarzyszy niepewność i niedostatek dbałości o pracownika. Respondenci skarż? się, że towarzyszy im poczucie łatwej zastępowalności. Natomiast doświadczeni pracownicy maj? duży problem ze znalezieniem pracy za odpowiednie do swoich kwalifikacji pieni?dze, bywa że spotykaj? się wręcz z niechęci? pracodowców do zatrudniania wykwalifikowanych specjalistów. To pokazuje, że sam fakt łatwego znalezienia zatrudnienia zupełnie nie wystarcza do tego, aby polski pracownik czuł się bezpieczny pod względem zawodowym, nie mówi?c już o poczuciu spełnienia, dowartościowania, czy poczuciu wpływu na coś ważnego – komentuje Karolina Flaht-Soroka, client business partner w Nielsenie i inicjatorka badania.   

Na niesatysfakcjonuj?ce relacje wpływa niezdrowa konkurencja, stres i  rywalizacja. Natomiast pod pojęciem braku dobrych ofert na rynku rozumiane jest zjawisko unifikacji ogłoszeń o pracę – wszystkie ogłoszenia wygl?daj? tak samo, oferuj? te same benefity i pozbawione s? konkretów takich jak np. widełki wynagrodzeń.

Najważniejsze czynniki przy poszukiwaniu pracy

W badaniu wyróżniono cztery czynniki, które dla aplikuj?cych o pracę s? kluczowe. Część z nich to czynniki higieniczne, które nie stanowi? przewagi konkurencyjnej, ale jeśli nie s? spełnione to firma całkowicie wypada z listy potencjalnych pracodawców. Według naszego raportu dla polskiego pracownika absolutnie podstawowymi czynnikami, które musz? być spełnione s?: wynagrodzenie, stała umowa o pracę, stabilność, bliskość biura od miejsca zamieszkania, dobra atmosfera. Na kolejnym miejscu znajd? się work-life balance i atrakcyjne dodatki do pensji. Trzecie miejsce to: rozwój osobisty, możliwość awansu, dobre warunki infrastrukturalne pracy i wizerunek firmy. Na czwartym miejscu uplasowała się: osobowość szefa, możliwość pracy za granic? oraz projektowy charakter pracy. Nie oznacza to, że wszystko jest tak samo ważne dla każdego. Preferencje wobec cech jakie musi spełniać miejsce pracy bardzo zmieniaj? się w raz z etapem życia na jakim jesteśmy. I tak, dla pewnej grupy osób wynagrodzenie wcale nie będzie należało do kluczowych czynników wyboru miejsca pracy, bo wyprzedz? go elastyczne godziny pracy, bliskość domu i możliwość rozwoju. Dlatego ważne jest aby na hierarchię cech miejsca pracy zawsze patrzeć przez pryzmat chociażby demograficzny danego pracownika – wylicza Karolina Flaht-Soroka.

Warto również podkreślić, że dobra atmosfera w pracy to jeden z  najważniejszych czynników, który buduje lojalność w stosunku do pracodawcy. Brak dobrej atmosfery to często powód odejścia z pracy. Natomiast work-life balance to trudno uchwytny aspekt pracy, bardzo ważny dla retencji pracowników. Przejawia się on możliwości? swobodnego pogodzenia życia prywatnego z obowi?zkami zawodowymi, bez uszczerbku dla żadnego z tych obszarów – zawodowego oraz prywatnego. Jednocześnie bardzo poż?dana elastyczność godzin pracy jest czymś innym niż bardzo niepoż?dany projektowy styl pracy. Polski pracownik chce pracować od-do, ale w tym obszarze musi mieć możliwość załatwienia spraw prywatnych i ewentualnego późniejszego np ich odpracowywania.

Co zniechęca do aplikowania o pracę?

Pracownicy jak i studenci zwracaj? uwagę, że forma ogłoszeń/ofert pracy często pozostawia wiele do życzenia, podobnie jak proces rekrutacji. Dobrze skonstruowana oferta ma szansę przyci?gn?ć wartościowych kandydatów. Wielu ofertom można sporo zarzucić. Kandydaci podkreślaj?, że oferowanie prywatnej opieki zdrowotnej to dla nich żaden benefit – dla nich to jest standard. „Standardowe” benefity to także karta sportowa, za któr? nie raz trzeba dodatkowo dopłacać. Zniechęca również enigmatycznie opisany zakres obowi?zków, brak informacji o wynagrodzeniu, brak informacji o nazwie pracodawcy, czyli wszystkie ogłoszenia firm rekruterskich, gdzie nie ma podanego docelowego miejsca pracy. Nasze badanie ukazuje w jasny sposób, że pracodawcy i działy HR musz? zmienić swoje myślenie o rekrutacji i rozważyć otworzenie się na nowości, które dotychczas nas szokowały, takie jak na przykład wspominana wcześniej jasna informacja o wynagrodzeniu – podkreśla Anna Stawiska, shopper team manager w Nielsenie.

Pokolenie „Z” wkracza na rynek

Pokolenie „Z” to 23 miliony obecnych i przyszłych pracowników. Według badań, pracę zmieni? oni minimum 17 razy a miejsce zamieszkania 15 razy. Zetki charakteryzuje niska motywacja do pracy i słaba lojalność wobec pracodawcy, powi?zana jednocześnie z wysokimi wymaganiami względem niego. Trzeba pamiętać, że mówimy tu o pokoleniu, które nie pracuje po to żeby przeżyć, ale po to żeby mieć po co żyć. Ogólnie dla wszystkich pokoleń dobrze jest jeśli praca ma jakiś głębszy sens, ale to właśnie pokolenie Z najbardziej ze wszystkich ten sens w miejscu pracy egzekwuje. Oczekuj? oni otwartych i konkretnych rozmów o warunkach pracy, a także nie boj? się negocjować swojego wynagrodzenia – zaznacza Anna Stawiska. Zetki to pokolenie, któremu się nie śpieszy – wol? poczekać na dobr? ofertę pracy. W trakcie studiów oczywiście część pracuje z  musu, aby się utrzymać; niekiedy zdarza się, że kieruje nimi ambicja czy myślenie o przyszłości lub po prostu chęć dobrej zabawy i możliwośćrealizacji pasji.

***

Kontakt

Magdalena Sosna

Marketing & PR Manager

Nielsen

Mobile +48 885 580 551

magdalena.sosna(@)nielsen.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!