Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Rynek abonamentów i ubezpieczeń medycznych wart prawie 7 mld zł 
i będzie rósł o 15-20% rocznie

Rynek abonamentów i ubezpieczeń medycznych generuje przychody o wartości 6,9 mld zł i będzie rósł 15-20% rocznie do 2026 r. Udział firm ubezpieczeniowych w tym rynku wzrośnie z 13% do 20-25% a wśród głównych czynników wzrostu należy wymienić wzrost cen usług i rosnącą bazę klientów - wynika z raportu “Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce: szansa na dwucyfrowy wzrost” opracowanego przez PwC Polska.

 

Raport

 

Pełna treść komunikatu

 

Warszawa, 19 czerwca – Wśród głównych wyzwań branży abonamentów i ubezpieczeń medycznych należy wymienić brak dobrych perspektyw z dostępnością personelu medycznego - liczba miejsc na wydziałach lekarskich rośnie 7% rocznie, ale miejsc na specjalizacjach nie przybywa. W 2022 r. specjalizację rozpoczęło tylko 19 przyszłych dermatologów 22 gastrologów i 26 endokrynologów. W ciągu 10 lat liczba pielęgniarek może się zmniejszyć o 80 000 osób, co zmniejszy potencjał tego ważnego personelu medycznego aż o ¼. Powoduje to konieczność zwiększenia inwestycji w digitalizację rozwiązań, w celu poprawy efektywność spowodowanej brakiem pracowników. Jednocześnie dostawcy usług abonamentowych i ubezpieczeń medycznych powinni zainwestować w rozwiązania wspierające umawianie pacjentów, koordynujące procesy leczenia oraz modele wspierające pracę lekarzy. Konieczna jest także konsolidacja placówek medycznych - główni gracze oferujący abonamenty i ubezpieczenia medyczne posiadają jedynie 2,8% wszystkich ambulatoriów.

 

“Wydatki na prywatną opiekę medyczną będą przyrastały o ponad 10-15% rocznie w ciągu najbliższych 4 lat z uwagi na niewystarczające finansowanie publiczne oraz to, że niższą jakość usług publicznych napędzają prywatne wydatki na opiekę zdrowotną w Polsce. Ekspansja prywatnych sieci przychodni doprowadziła do szybkiego wzrostu wydatków „pośrednich”, czyli głównie produktów firm abonamentowych i w mniejszym stopniu ubezpieczeń medycznych. Nawet jeżeli niewielka część społeczeństwa ma dostęp do abonamentów medycznych i prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych to pacjenci wydają ponad 20 mld złotych rocznie na prywatną opiekę opłacaną per usługa” - mówi Arkadiusz Kramza, partner PwC Polska.

 

Rynek medycyny prywatnej będzie rósł dzięki trzem fundamentalnym czynnikom. Ceny usług wzrosną o 11-13% z uwagi na to, że inflacja medyczna jest wysoka i łatwo transferowalna na klienta poprzez zapisy w umowach o wzroście opłaty zgodnie ze wzrostem przeciętnych wynagrodzeń w gospodarce w sektorze ochrona zdrowia i pomoc społeczna. Dane za 2021 rok pokazują zwyżkę o 17,2%, a w 2023 roku inflacja ma osiągnąć swój szczyt i ma zacząć spadać. Jednakże ze względu na wysoki popyt i ograniczoną podaż specjalistów inflacja “medyczna” będzie o około 5% powyżej przeciętnej inflacji. Baza klientów wzrośnie o 5-7%. Dla porównania wzrost liczby klientów w latach 2016-20 wyniósł blisko 10%. W 2016 roku 6% badanych przez GUS deklarowało nabycie abonamentu lub ubezpieczenia medycznego, z czego blisko 50% przełożyło się na nabycia i wygenerowało 10% wzrost rok do roku. W 2020 r. deklarowane potencjalne nabycia abonamentu lub ubezpieczenia medycznego wzrosło z 6% do 8,2%, co przy założeniu spadku konwersji do 30% przełoży się na średnioroczny wzrost liczby klientów na poziomie 6,1% rok do roku. Jednocześnie można spodziewać się nowych produktów, generujących na rynku nowe strumienie przychodów dokładając dodatkowo 1-3% wzrostu. Gracze mocno inwestują w rozszerzenie oferty w zakresie ubezpieczeń szpitalnych, ubezpieczeń komplementarnych, finansowania leków.

 

“Około 70% firm nie kupuje opieki zdrowotnej dla swoich pracowników. Brak zainteresowania pracowników wynika z tego, że będą musieli to finansować lub dofinansować we własnym zakresie. Obecnie 47% badanych firm nie partycypuje w kosztach świadczeń zdrowotnych, a dla 19% respondentów programy te są współfinansowane – pracodawcy płacą około połowy ceny. Pod względem formy świadczenia (abonament medyczny wobec ubezpieczenie zdrowotne) nie ma silnej preferencji – rodzaj produktu nie ma dużego znaczenia dla firm. Chcą po prostu dobrej opieki dla pracowników” - mówi Michał Dubno, dyrektor PwC Polska.

 

W specjalizacjach dziecięcych w 2022 roku było tylko 695 miejsc rezydenckich. Dzieci w Polsce (7 mln osób) to 18% populacji. Dodatkowo rodzice chcą otoczyć dzieci jak najlepszą opieką i często odwiedzają pediatrów czy specjalistów dziecięcych. Pomimo tego jedynie 695 miejsc rezydenckich to specjalizacje dziecięce (11,1%). Do tego dochodzą lekarze rodzinni (570 rezydentur), którzy dzielą swój czas między dorosłych i dzieci. Spojrzenie na specjalistkę dziecięcą po wyłączeniu lekarzy rodzinnych i pediatrów jest jeszcze bardziej niepokojące, bo to tylko 316 miejsc. Co roku wchodzi na rynek 2,5 tysiąca pielęgniarek – cztery razy mniej niż 20 lat temu. Do czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej, pielęgniarki były kształcone na poziomie szkoły średniej. Co roku wchodziło do zawodu około 10 tysięcy pielęgniarek, obecnie, od wejścia do UE w Polsce kształci się około 2,5 tysiąca pielęgniarek rocznie.

 

Brak personelu wymaga inwestycji w rozwiązania informatyczne poprawiające efektywność ich pracy. Wsparcie w zakresie umawiania się do lekarzy można osiągnąć poprzez integrację placówek współpracujących z ubezpieczycielami, szerokie informacje na temat lekarzy ich specjalizacji doświadczenia i specyfiki wykonywanych zabiegów oraz możliwość oceny jakości pracy lekarza – rankingi itp. Dzięki modelom koordynującym pacjentów ograniczymy niepotrzebne wizyty – pacjent trafia od razu do właściwego specjalisty medycznego (m.in. pielęgniarka, fizjoterapeuta, internista, lekarz specjalista), pacjent przyjdzie na wizytę z wykonanymi badaniami a tzw. symptom checker – pozwoli ocenić symptomy choroby i zadecydować o dalszych krokach.

 

 

Informacje o PwC Polska

W PwC naszym celem jest budowanie społecznego zaufania i odpowiadanie na kluczowe wyzwania współczesnego świata. Jesteśmy siecią firm działającą w 152 państwach. Zatrudniamy ponad 327 tysięcy osób, które dostarczają naszym klientom najwyższej jakości usługi w zakresie doradztwa biznesowego, technologicznego, podatkowo-prawnego oraz audytu. W Polsce PwC posiada biura w 7 miastach oraz Financial Crime Unit w Gdańsku, Warszawie i Lublinie, dwa Centra Usług Wspólnych w Katowicach i Opolu oraz oddział PwC IT Services w Lublinie. Polskie spółki PwC zatrudniają ponad 6000 osób, w tym niemal 2000 w zespołach technologicznych.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!