Aktualności firm stowarzyszonych

Rusza subskrypcja WiborProfit 2014 – nowej struktury Banku BNP Paribas

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong>1 kwietnia  2014  rozpoczyna się subskrypcja nowego 2-letniego produktu strukturyzowanego z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym WiborProfit 2014, przygotowanego przez BNP Paribas Bank Polska we współpracy z Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. Produkt oparty jest o WIBOR 3M. Minimalna wpłata to 1000 zł, a potencjalny zwrot z produktu po okresie ubezpieczenia może wynieść nawet 10 proc przed opodatkowaniem. </strong></span></p>

>

WiborProfit 2014 to najnowsza propozycja banku BNP Paribas dla osób poszukuj?cych możliwości osi?gnięcia potencjalnie wyższego dochodu od lokat bankowych, przy jednoczesnej ochronie wpłaconego kapitału na zakończenie okresu ubezpieczenia, która jest celem Funduszu. Produkt w  formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym oparty jest o wartości notowań WIBOR 3M, a ostateczny zysk stanowi suma dwóch rodzajów kuponów: Kuponu Dziennego oraz Kuponu Rocznego. Kupon Dzienny o wartości 2,50 proc. w skali roku naliczany jest za każdy dzień kalendarzowy w danym okresie obserwacji, w którym notowanie WIBOR 3M   znajduje się w określonym przedziale. Natomiast Kupon Roczny o wartości 2,50 proc. w skali roku, naliczany jest za każdy roczny okres obserwacji, w którym WIBOR 3M nie przebił żadnej z ustalonych barier przedziału w jakimkolwiek dniu roboczym.

Najważniejsze cechy produktu to brak opłaty za nabycie i niska minimalna kwota inwestycji – już od 1000 zł. Dzięki WiborProfit 2014 potencjalny zwrot z inwestycji może wynieść po okresie ubezpieczenia nawet 10 proc. (zysk podlega opodatkowaniu z tytułu podatku od zysków kapitałowych). Celem inwestycyjnym Funduszu jest osi?gnięcie zwrotu z produktu w postaci potencjalnego zysku, a w szczególności ochrona pełnej wartości wpłaconej składki jednorazowej na zakończenie okresu ubezpieczenia. Okres inwestycji trwa jedynie 2 lata. Dodatkowo klienci maj? możliwość skorzystania w okresie subskrypcji z   lokaty pomostowej o oprocentowaniu 2,60 proc
w skali roku.

W przypadku rezygnacji z ubezpieczenia przed końcem okresu ubezpieczenia, klient musi się liczyć z ryzykiem utraty części składki jednorazowej zaalokowanej w ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy.

WiborProfit 2014 skierowany jest do osób fizycznych, w wieku od 18. do 75. roku życia, posiadaj?cych rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy oraz gotowych na ulokowanie środków

w pełnym wymiarze czasu trwania ubezpieczenia – 2 lata. Ubezpieczenie wi?że się z ryzykiem inwestycyjnym i opłatami określonymi w dokumentacji produktowej (Warunkach Ubezpieczenia, Regulaminie Funduszu i Tabel? Parametrów, Opłat i Limitów Ubezpieczenia), z któr? należy się zapoznać przed złożeniem deklaracji zgody.

Produkt WiborProfit 2014 będzie dostępny we wszystkich 224 oddziałach BNP Paribas Banku Polska. Subskrypcja potrwa do 30 kwietnia 2014 roku.


***

BNP Paribas Bank Polska SA należy do Grupy BNP Paribas (www.bnpparibas.com), wiod?cej europejskiej instytucji finansowej o  międzynarodowym zasięgu. BNP Paribas zatrudnia blisko 190 tys. osób w prawie 80 krajach, w tym 145 tys. osób w Europie. Grupa prowadzi działalność w  trzech kluczowych obszarach: Bankowość Detaliczna, Bankowość Korporacyjna i  Inwestycyjna oraz usługi zarz?dzania aktywami i maj?tkiem (Investment Solutions). W Europie Grupa prowadzi działalność na 4 rynkach macierzystych (Belgia, Francja, Luksemburg, Włochy), jest także liderem w zakresie kredytów konsumenckich (BNP Paribas Personal Finance). Obszar bankowości detalicznej rozwija się dynamicznie w krajach basenu Morza Śródziemnego, w Turcji, Europie Wschodniej oraz w zachodniej części USA. W obszarach Bankowości Korporacyjnej i  Inwestycyjnej oraz Investment Solutions, Grupa BNP Paribas plasuje się również na czołowych miejscach w Europie, posiada siln? pozycję w Ameryce Północnej i  Południowej, a także notuje szybki rozwój swoich spółek w regionie Azji i Pacyfiku.

BNP Paribas Bank Polska SA jest bankiem uniwersalnym. Klientom indywidualnym oferuje produkty oszczędnościowo-inwestycyjne oraz kredytowe, klientom firmowym dostarcza rozwi?zania z zakresu finansowania działalności na rynku lokalnym oraz międzynarodowym.

 

Więcej informacji:
Joanna Kornaga
starszy specjalista ds. PR
BNP Paribas Bank Polska SA
(22)  566 90 43
693  091  930

Katarzyna Mroczkowska
kierownik Zespołu PR
BNP Paribas Bank Polska SA
(22)  566 90 40
601  441  326

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!