Partnerzy

Rusza konkurs „Kampania Społeczna Roku 2015”

<p style="text-align: justify;"><strong>Kolejna, ósma edycja konkursu na najlepszą kampanię społeczną roku właśnie się rozpoczęła -wprowadzone w tym roku modyfikacje pozwolą jurorom usprawnić proces oceny. Wszyscy zainteresowani udziałem mogą przesyłać swoje zgłoszenia przez następne cztery tygodnie za pośrednictwem strony <a href="http://www.konkurs.kampaniespoleczne.pl/">www.konkurs.kampaniespoleczne.pl</a>. </strong></p>

>

W tegorocznej edycji konkursu wprowadzonych zostanie szereg zmian, maj?cych na celu usprawnienie procesu wyboru zwycięskich kampanii. Za audyt procedur i bezstronności konkursu odpowiedzialna jest firma Sustainers.

„W pierwszym etapie oceny zgłoszeń wprowadzona zostanie preselekcja” – mówi Paweł Prochenko, prezes Fundacji Komunikacji Społecznej, organizatora konkursu –„Ponadto, jurorzy nie będ? mogli oceniać projektów, które były przez nich realizowane lub w jakikolwiek sposób mieli z nimi zwi?zek. Z tego powodu zostaje wprowadzona klauzula konfliktu interesu, obecna przy ocenie każdej kampanii” – dodaje.

Poza usprawnieniami w zakresie procesu oceny zgłoszeń, ogólna formuła konkursu pozostaje taka sama jak w latach poprzednich. Jury, w skład którego wchodz? specjaliści z dziedziny marketingu, reklamy i public relations, wybior? najlepsze kampanie w 9 kategoriach:

 • Kampanie organizacji pozarz?dowych,
 • Kampanie instytucji publicznych,
 • Kampanie lokalne,
 • Kampanie 1%,
 • Marketing zaangażowany społecznie (CRM),
 • Kampanie firm i fundacji firm,
 • Programy edukacyjne firm,
 • Akcje zaangażowane firm,
 • Akcje zaangażowane społecznie (kampanie społeczne rozumiane jako inicjatywy i działania osób prywatnych, niezrzeszonych w żadnych instytucjach, stowarzyszeniach, fundacjach).

Przewidziano także zgłoszenia w dodatkowych kategoriach tematycznych (aby zgłosić kampanię w jednej z tych kategorii, należy j? zgłosić także w jednej z wyżej wymienionych kategorii głównych):

 • Kampanie o tematyce ekologicznej
 • Kampanie o tematyce zdrowotnej,
 • Kampanie zwi?zane z marketingiem miejsc i rozwojem regionalnym.

W każdej kategorii Jury przyznać może 1 nagrodę główn? i 1 wyróżnienie.

Ponadto Jury może przyznać dodatkowe wyróżnienia, m.in. za:

 • Najlepsze działania PR,
 • Najbardziej inspiruj?c? kreację reklamow?,
 • Najbardziej nowatorskie i nietypowe działanie marketingowe,
 • Kreatywne działania OOH,
 • Wyróżnienie specjalne.

W konkursie mog? brać udział agencje reklamowe i public relations, organizacje pozarz?dowe, stowarzyszenia, instytucje publiczne, firmy i osoby prywatne, czyli wszyscy, którzy w roku 2015 zrealizowali kampanię społeczn?.

Konkurs przewiduje też udział internautów – za pośrednictwem portalu kampaniespołeczne.pl będ? mogli głosować w jednej z kategorii – Akcje zaangażowane społecznie.

Termin zgłaszania kampanii do konkursu upływa 15 marca, zaś ogłoszenie wyników i podsumowanie odbędzie się podczas uroczystej Gali rozdania nagród pod koniec maja br.

***

Organizatorami konkursu s? portal kampaniespoleczne.pl i Fundacja Komunikacji Społecznej, partner strategiczny to Polpharma. Partnerzy konkursu to Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, IAA Polska Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy, Zwi?zek Firm Public Relations, Francusko – Polska Izba Gospodarcza, Arctic Paper, Teatr Kamienica. Patronatu medialnego udzielili: ngo.pl, RMF Classic (współpraca redakcyjna), PRoto Public Relations, CR Navigator, CSR Info, odpowiedzialnybiznes.pl, hatalska.com, Brief, Marketer+, Nowa Sprzedaż, Nowy Marketing. Partner technologiczny to Progressiva, a za audyt odpowie firma Sustainers.

Więcej szczegółów na temat konkursu: konkurs.kampaniespoleczne.pl.

Kontakt dla mediów:

Anna Iżyńska

a.izynska(@)marketingspoleczny.pl

22  616 12 17

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!