Aktualności firm stowarzyszonych

Rusza kolejna edycja webinariów BGŻ BNP Paribas Faktoring „Biznesuj Bezpiecznie”

<p style="text-align: justify;">W październiku rozpoczyna się kolejna, trzecia już edycja e-warsztatów organizowanych przez BGŻ BNP Paribas Faktoring pod hasłem „Biznesuj Bezpiecznie”. Webinaria skierowane są do przedsiębiorców, kadry zarządzającej, księgowych oraz innych pracowników zarówno dużych, średnich oraz małych firm. Webinaria są bezpłatne, a udział w nich może wziąć nawet kilka osób z jednej firmy. </p>

>

Dotychczasowe edycje webinariów z przedsiębiorcami cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, a ich uczestnicy bardzo pozytywnie ocenili tę inicjatywę, dlatego właśnie w październiku i listopadzie odbęd? się kolejne cztery szkolenia dla przedsiębiorców. Podczas nich eksperci będ? przybliżać zagadnienia ubezpieczeń należności w Polsce i na świecie, porusz? nurtuj?c? wielu przedsiębiorców kwestię zmian przepisów dotycz?cych ochrony danych osobowych w zwi?zku z wejściem w życie unijnego rozporz?dzenia RODO. Eksperci opowiedz? również o możliwościach uzyskania ulg na działalność badawczo-rozwojow?, a także przybliż? temat ekspansji zagranicznej i pokaż?, jak zabezpieczyć rentowność i zwiększyć bezpieczeństwo w firmie, prowadz?cej handel zagraniczny. W trakcie każdego e-warsztatu przedsiębiorcy będ? mieli szansę zarówno na rozmowę z ekspertami i wymianę doświadczeń, ale także będ? mogli uzyskać odpowiedzi na najbardziej nurtuj?ce pytania.

Organizatorami webinarów s?: spółka faktoringowa BGŻ BNP Paribas Faktoring, Bank BGŻ BNP Paribas, administrator bezpieczeństwa informacji DPAG – Data Protection Advisory Group, firma audytorsko-doradcza Mazars oraz RiskMan, ekspert w ubezpieczeniach należności i zarz?dzania ryzykiem kredytowym.

Szczegóły dotycz?cea e-warsztatów, ich harmonogram oraz formularz rejestracyjny dostępne s? na stronie:  https://biznesujbezpiecznie.pl/, gdzie również znaleźć można ciekawe artykuły autorstwa naszych ekspertów.

Serdecznie zapraszamy!

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!