Analizy i badania

RPP nie zmieniła stóp procentowych

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła dziś stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 1,50%). Uzasadniając decyzję o utrzymaniu parametrów polityki pieniężnej na niezmienionym poziomie Rada podkreśliła, że "<em>dokonane w marcu dostosowanie polityki pieniężnej – przy utrzymującym się stabilnym wzroście gospodarczym, oczekiwanej poprawie koniunktury w strefie euro i dobrej sytuacji na krajowym rynku pracy – ogranicza ryzyko utrzymania się inflacji poniżej celu w średnim okresie</em>”.</p>

>

Rada odnotowała utrzymuj?cy się stabilny wzrost aktywności gospodarczej, sygnalizuj?c jednocześnie wysokie prawdopodobieństwo przyspieszenia wzrostu gospodarczego w I kw. br. w porównaniu z IV kw. 2014 r.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!