Komitety  •  Grupa robocze

Różnorodność w firmie to potencjał - relacja z Komitetu CSR

Na ostatnim przedwakacyjnym Komitecie CSR poświęconym kwestii różnorodności w pracy mieliśmy przyjemność wysłuchać ekspertek: Magdaleny Andrejczuk z Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Renaty Łęckiej z Castoramy.

>

Pierwsza część spotkania dotyczyła Karty Różnorodności (KR) oraz badań przeprowadzonych wśród jej sygnatariuszy. Podpisanie Karty Różnorodności niesie ze sob? wiele korzyści – podkreślała Magdalena Andrejczuk . Między innymi wpływa na rozwój polityki różnorodności, wspiera budowę otwartej kultury organizacji, pozwala na zweryfikowanie procedur antydyskryminacyjnych i monitorowanie zasad różnorodności. Dodatkowo firmy mog? czerpać niezbędn? wiedzę na szkoleniach i warsztatach organizowanych przez FOB. Nasz prelegentka, Magdalena Andrejczuk również podzieliła się z nami najnowszymi wynikami z badania mierz?ce efektywność z wprowadzenia KR. Istotne wnioski jakie można wyci?gn?ć, to większe zrozumienie znaczenia działań na rzecz różnorodności wśród firm, będ?cych sygnatariuszami KR, wł?czenie zasad różnorodności do kultury korporacyjnej, wdrażanie działań na rzecz równowagi pomiędzy życiem zawodowym i osobistym.

W drugiej części, mieliśmy okazję przekonać się jakie korzyści w praktyce przyniosło podpisanie KR, bowiem Castorama jest sygnatariuszem KR już od 2013 r. Dla Castoramy kwestia różnorodności to przede wszystkim potencjał, który trzeba wykorzystać do efektywniejszej pracy zespołu i tym samym przełożenia tego na lepsze wyniki finansowe. Aby osi?gn?ć taki cel, na samym pocz?tku trzeba zdefiniować różnorodność dla swojej firmy – zaznaczyła Renata Łęcka, określić gdzie s? obszary problemowe i jak nimi zarz?dzać. Dopiero wtedy będziemy wiedzieć jak stworzyć środowisko pracy, które będzie przyjazne i atrakcyjne dla pracowników.

[gallery]

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!