Aktualności firm stowarzyszonych

Rozbudowa fabryki L’Oréal w Kaniach

<p style="text-align: justify;">Jedna z największych fabryk Grupy L’Oréal na świecie - w Polsce? Tak - L’Oréal stawia na Polskę, inwestując 20 mln euro w nowoczesną fabrykę Kosmepol o najwyższych standardach jakości, bezpieczeństwa i produkcji. Zakład będzie jeszcze bardziej przyjazny dla środowiska i - co najważniejsze - dla ludzi. Inwestycja w Kaniach przynosi wymierne korzyści lokalnym społecznościom, ponieważ Kosmepol współpracuje aktualnie z ponad 600 firmami lokalnymi oraz zapewnia pracę osobom wykluczonym społecznie.</p>

>

Założona w 1997 roku, fabryka Kosmepol w Kaniach bardzo szybko stała się punktem strategicznym grupy L’Oréal na mapie Europy. L’Oréal wybrał Polskę jako platformę do swojego międzynarodowego rozwoju, produkuj?c tutaj pełen asortyment szamponów, mleczek do ciała, toników, dezodorantów oraz farb do włosów. Fabryka w Kaniach zaopatruje nie tylko rynek polski, ale cały kontynent.

Zakończenie rozbudowy polskiej fabryki przewidywane jest na koniec 2013 roku. Zakład Kosmepol stanie się wtedy jedn? z największych fabryk grupy L’Oréal na świecie.

Kilka faktów i liczb: powierzchnia fabryki powiększy się dwukrotnie, o kolejne 20 000 m2. Powstanie nowa hala produkcyjna, gdzie zostanie zainstalowanych 15 linii produkcyjnych, oraz obszerny magazyn. Zakład będzie mógł znacz?co zwiększyć produkcję: o 30%, pocz?wszy od 2014 roku. Mimo rozbudowy utrzymane zostało tempo produkcji, które jest aktualnie na rekordowym poziomie.

To prawdziwe wyzwanie dla Dyrektora fabryki - Alberto Meloni - oraz jego zespołu. - To będzie bardzo nowoczesna fabryka, spełniaj?ca najwyższe standardy bezpieczeństwa, jakości i produkcji - mówi Nicolas Quintin, kierownik opowiadaj?cy za rozbudowę w Kosmepolu. Nowy budynek ubiega się o certyfikat LEED, co oznacza, że wszystkie materiały użyte podczas budowy spełniaj? wysokie standardy w dziedzinie ochrony środowiska. Fabryka jeszcze bardziej ograniczy zużycie energii elektrycznej i gazu, co doprowadzi do znacznej redukcji emisji Co2.

Prace prowadzi japońska firma budowlana Kajima, znana z bezpieczeństwa (czterokrotny laureat konkursu „Bezpieczna Budowa”) i precyzji wykonania.

Przy realizacji nowej inwestycji, zgodnie z polityk? firmy, zatrudnione s? osoby wykluczone społecznie. Kosmepol zaangażował się w projekt „Solidarity Sourcing”. - Podczas rozbudowy fabryka L’Oréal, pracuj?c z firmami takimi jak Kajima, wspiera bezrobotnych i niepełnosprawnych z regionu Pruszkowa, daj?c im możliwość powrotu do godnego życia – zaznacza Alberto Meloni, który - na poprzednim stanowisku - osobiście zetkn?ł się z osobami autystycznymi, zatrudnionymi przy produkcji. Potwierdza, że bez problemu adoptuj? się one do pracy w fabryce.

Grupa L’Oréal zdecydowała się rozszerzyć swoj? działalność w Polsce nie tyko z powodu korzystnego położenia geograficznego, ale również - co ważniejsze - przyjaznego otoczenia biznesu, jaki kraj oferuje inwestorom: stabiln? gospodarkę, wykwalifikowan? siłę robocz? i rozwinięt? sieć dostawców. Inwestycja w Kaniach przynosi wymierne korzyści lokalnym przedsiębiorcom, ponieważ Kosmepol współpracuje aktualnie z ponad 600 firmami lokalnymi.

Rozbudowa polskiej fabryki, jedna z najważniejszych inwestycji grupy L’Oréal, o wartości 20 mln euro, jasno pokazuje zaufanie firmy, ł?cz?cej swoj? przyszłość z Polsk?.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!