Partnerzy  •  Członkowie

Równość i przejrzystość wynagrodzeń – jakie wyzwania czekają na pracodawców w Unii Europejskiej?

Zapraszamy na bezpłatny webinar dotyczący równości i przejrzystości wynagrodzeń. 

Data: 21 marca 2024 od 10:00 do 11:00

Miejsce: online

Nasze ekspertki, Katarzyna Kołodziej i Katarzyna Brzozowska, przybliżą główne założenia dyrektywy 2023/970 z 10 maja 2023 r. w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania. Omówią zagadnienia takie jak likwidacja luki płacowej ze względu na płeć, przejrzystość wynagrodzeń oraz inne obowiązki pracodawców związane z implementacją przedmiotowej dyrektywy. Przedstawione zostaną prawa pracowników, a także konsekwencje naruszenia zasady równości wynagrodzeń przez pracodawców. 

 

AGENDA:

  1. Transparentność wynagrodzeń – prawo polskie na tle europejskim.
  2. Główne założenia dyrektywy 2023/970 z 10 maja 2023 r. w sprawie równości i przejrzystości wynagrodzeń.
  3. Przejrzystość wynagrodzeń na etapie rekrutacji.
  4. Sprawozdawczość w zakresie luki płacowej ze względu na płeć i inne obowiązki pracodawców.
  5. Prawo pracownika do odszkodowania i aspekty procesowe.
  6. Sankcje dla pracodawców w przypadku naruszeń zasady równości wynagrodzeń.

 

Prelegenci:

​Katarzyna Kołodziej, LL.M. (Heidelberg), adwokat, Rödl & Partner Gliwice

Katarzyna Brzozowska, radca prawny, Rödl & Partner Wrocław

 

Link do zapisów: Wydarzenie| Rödl & Partner (roedl.pl)

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!