Analizy i badania

Rośnie sprzedaż papierosów na stacjach benzynowych

<p style="text-align: justify;"><strong>Liczba stacji benzynowych w Polsce</strong>, na których odbywa się sprzedaż produktów spożywczych i chemicznych, nieznacznie spadła w ostatnim roku w porównaniu do roku ubiegłego (-1,3%); w przypadku liczby placówek sprzedających papierosy i wyroby tytoniowe dynamika ta była na podobnym poziomie (-1,5%), jedynie w przypadku placówek sprzedających piwo mieliśmy do czynienia z nieznacznym wzrostem - liczba stacji benzynowych sprzedających piwo zanotowała mały wzrost (+1,1%).</p>

>

Pomimo tej tendencji, jeżeli chodzi o zmianę numeryki sklepów, sprzedaż wartościowa w tym kanale odnotowuje dynamiczny wzrost na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy kończ?cych się na kwietniu 2018. Wzrost sprzedaży całego koszyka spożywczo-papierosowo-chemicznego wyniósł +8,3% w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Co ważne, pozytywna dynamika sprzedaży obserwowana jest także w ujęciu rocznym tj. wzrost w całym roku 2017 vs rok 2016 wyniósł dla całego koszyka +5,2%. W obydwu przypadkach dynamika sprzedaży wartościowej na stacjach benzynowych była wyższa niż ta odnotowana dla całej Polski [wszystkich monitorowanych sklepów detalicznych w Polsce].

Najszybszy wzrost sprzedaży wartościowej na stacjach benzynowych odnotowany został dla koszyka spożywczego i wyniósł +11,0% vs okres maj 2017-kwiecień 2018; w drugiej kolejności dla papierosów i wyrobów tytoniowych, gdzie wartość sprzedaży zwiększyła się o +6,6%, a wolumen o +5%.

Znaczenie stacji benzynowych i struktura sprzedaży

Stacje benzynowe odpowiadaj? za 3,1% wartościowej sprzedaży koszyka spożywczo-papierosowo-chemicznego. O ile dla kategorii z koszyka spożywczego ich znaczenie to niecałe 2%, to dla koszyka wyrobów papierosowych i tytoniowych stacje benzynowe stanowi? już 13,2% obrotów wartościowych i 12% obrotów wolumenowych.

Sprzedaż produktów FMCG na stacjach benzynowych zdominowana jest przez papierosy i wyroby tytoniowe - stanowi? one 57,1% całkowitych wartościowych obrotów produktami z koszyka spożywczo-papierosowo-chemicznego. Na drugim miejscu plasuje się piwo i inne napoje alkoholowe [19,7%], w dalszej kolejności napoje bezalkoholowe [12,8%] oraz słodycze i przek?ski [6,5%].

Papierosy i wyroby tytoniowe

Główna część sprzedaży wyrobów tytoniowych na stacjach benzynowych przypada na papierosy - pod względem wolumenu stanowi? one ponad 97% sprzedaży, niecały 1% to tytoń, zaś produkty alternatywne, w których tytoń jest podgrzewany. Produkty z podgrzewanym tytoniem pojawiły się w zeszłym roku na polskim rynku i odpowiadaj? za prawie 1,5% obrotów papierosami i wyrobami tytoniowymi w ostatnich 12 miesi?cach.

Papierosy odnotowały na stacjach benzynowych wzrost sprzedaży wolumenowej o 4,8% w porównaniu do okresu maj 2016 – kwiecień 2017. W największym stopniu wzrostem sterowały papierosy typu Slim/SuperSlim, niemniej jednak zwiększenie sprzedaży odnotowały także papierosy o standardowej grubości, które stanowi? prawie 71% całkowitych obrotów wolumenowych na stacjach benzynowych, ale ich znaczenie spada kosztem cieńszych wariantów.

Jakie papierosy lubi? Polacy?

Pod względem smaku - najszybciej rozwijaj? się papierosy mentholowe i to one zyskuj? na udziale wolumenowym w placówkach stacji benzynowych. Także produkty nie-mentholowe odnotowały wzrost sprzedaży w okresie maj 2017 – kwiecień w porównaniu do okresu maj 2016 – kwiecień 2017. Pod względem mocy papierosów, na znaczeniu zyskuj? produkty o niższym poziomie substancji, czyli papierosy typu Light/Superlight – stanowi? one już ponad 78% udziałów wolumenowych na stacjach benzynowych.

Jeżeli chodzi o długość papierosów – największy wzrost odnotowany na papierosów o długości 99/100mm i one zyskuj? na znaczeniu – stanowi? już prawie 36% obrotów wolumenowych. Cały czas to jednak papierosy o długości King Size [84mm] odpowiadaj? za większość rynku – ich sprzedaż na stabilnym poziomie rok do roku.

Największym pod względem znaczenia pozostaje najniższy segment cenowy i to on odnotował najwyższy wzrost sprzedaży rok po roku. Co warte podkreślenia, na stacjach benzynowych ten najniższy segment cenowy ma relatywnie niższe znaczenie vs jego udziały na pozostałej części rynku.  

Źródło: Nielsen, Panel Handlu Detalicznego, Rynki: Stacje Benzynowe oraz Cała Polska jako suma kanałów  Hypermarkety, Supermarkety, Dyskonty, Duże, Średnie i Małe Sklepy Spożywcze, Kioski, Stacje Benzynowe, Sklepy Winno-Cukiernicze, Tobacconists (sklepy tytoniowe), okresy skumulowane maj 2016 - kwiecień 2017 & maj 2017 - kwiecień 2018. Kategorie: Papierosy; Tytoń.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!