Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Rośnie pesymizm niemieckich firm

Zgodnie ze wstępnymi danymi zagregowany indeks PMI (dla przetwórstwa i sektora usług) w strefie euro zwiększył się w lutym do 48,9 pkt. wobec 47,9 pkt. w styczniu, kształtując się powyżej oczekiwań rynku (48,5 pkt.). W ujęciu geograficznym pogorszenie koniunktury odnotowano w Niemczech, natomiast we Francji i pozostałych gospodarkach strefy euro objętych badaniem PMI doszło do nieznacznej poprawy sytuacji. Przeciętna wartość zagregowanego indeksu PMI w strefie euro zwiększyła się do 48,4 pkt. w okresie styczeń-luty br. wobec 47,2 pkt. w IV kw. 2023 r. Dane stanowią ryzyko w dół dla naszej prognozy, zgodnie z którą kwartalna dynamika PKB w strefie euro zwiększy się do 0,2% I kw. wobec 0,0% w IV kw.

 

ZOBACZ RAPORT

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!