Analizy i badania

Rosnące ceny ropy podbiją ceny roślin oleistych

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z prognozą USDA (U.S. Department of Agriculture) z 9 grudnia br. w sezonie 2016/2017 będziemy mieć do czynienia ze wzrostem produkcji nasion i owoców najważniejszych roślin oleistych, która zwiększy się o 6,2% w stosunku do poprzedniego sezonu i wyniesie 554,7 mln t. Zwiększenie produkcji wynikać będzie przede wszystkim z wyższej produkcji soi. Obniżenie produkcji zostanie odnotowane jedynie w przypadku rzepaku. Tym samym produkcja rzepaku obniży się już trzeci sezon z rzędu.</p>

>

Jednocześnie, zgodnie z prognoz? USDA globalne zużycie nasion i owoców roślin oleistych w sezonie 2016/2017 zwiększy się o 3,8% i wyniesie 546,2 mln t. Czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku wzrostu zużycia roślin oleistych s? wyższe w porównaniu do pocz?tku br. ceny ropy naftowej, zwiększaj?ce relatywn? konkurencyjność cenow? biopaliw. W efekcie po uwzględnieniu zapasów pocz?tkowych zapasy końcowe zwiększ? się o 5,9% r/r i wynios? 94,6 mln t. W rezultacie, wskaźnik zapasy końcowe/zużycie zwiększy się nieznacznie z 17,0% w sezonie 2015/2016 do 17,3% w sezonie 2016/2017.

Zgodnie z szacunkami USDA produkcja rzepaku w sezonie 2016/2017 zmniejszy się o 3,5% i wyniesie 67,8 mln t. Spadek produkcji rzepaku zwi?zany będzie z jego mniejszymi zbiorami w UE, Chinach oraz na Ukrainie, podczas gdy jej wzrost odnotowany zostanie w Australii oraz Indiach. Obniżeniu ulegnie również zużycie rzepaku, które w sezonie 2016/2017 zmniejszy się o 2,4% i wyniesie 68,9 mln t. Niemniej jednak będzie ono wyższe niż produkcja, co doprowadzi do obniżenia zapasów końcowych w sezonie 2016/2017, które zmniejsz? się o 15,1% r/r i wynios? 5,5 mln t. W rezultacie po uwzględnieniu zapasów pocz?tkowych, wskaźnik zapasy końcowe/zużycie spadnie do 8,1% wobec 9,3% w sezonie 2015/2016, co będzie jego najniższym poziomem od 5 lat.

Oczekujemy, że w 2017 r. w kierunku zwiększenia cen roślin oleistych oddziaływać będzie prognozowany przez nas umiarkowany wzrost cen ropy naftowej do 60 USD/baryłkę (Brent). Będzie on sprzyjał silniejszemu popytowi na biopaliwa, a tym samym większemu zużyciu roślin oleistych wykorzystywanych w procesie ich produkcji. Z drugiej strony wzrost cen ograniczany będzie przez stopniow? odbudowę zapasów roślin oleistych ogółem. Zapasy obniżać będ? się natomiast w przypadku rzepaku, co może oddziaływać w kierunku odchylania się dynamiki jego cen w górę na tle innych roślin oleistych.

Prognozujemy, że na koniec 2017 r. ukształtuje się na poziomie 1950zł/t. Głównymi czynnikami ryzyka dla naszej prognozy s? ceny ropy naftowej oraz napływaj?ce kolejne szacunki zbiorów roślin oleistych, które maj? istotny wpływ na ich ceny na rynkach terminowych oraz nasilaj? spekulację.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!