Aktualności firm stowarzyszonych

Ronan Martin podsumowuje trzy kwartały inwestycji Carrefour Polska w 2015 roku

<p style="text-align: justify;"><strong>Ronan Martin, Wiceprezes Zarządu Carrefour Polska ds. ekspansji i centrów handlowych, podsumował trzy kwartały inwestycji Spółki w 2015 roku: </strong></p>

>

- Carrefour Polska na zakończenie trzeciego kwartału 2015 roku znacz?co umocnił swoj? pozycję na rynku. Nasze inwestycje w Polsce s? przykładem skutecznej realizacji multiformatowej strategii ekspansji, której celem jest nie tylko zaoferowanie nowoczesnej i atrakcyjnej przestrzeni zakupowej, ale także skoncentrowaniu się na oczekiwaniach klientów zarówno w kontekście cen, oferty jak również przyjemności z dokonywanych zakupów.

Obecnie, pod szyldem Carrefour w Polsce działa już ponad 750 sklepów w takich formatach jak: hipermarkety, supermarkety oraz sklepy osiedlowe, a także 20 centrów handlowych o ł?cznej powierzchni ponad 230 000 m. kw. GLA. Jako jedna z nielicznych sieci, Carrefour utrzymuje na polskim rynku wysok? dynamikę inwestycyjn? - na przestrzeni ostatnich 9 miesięcy zakończyliśmy modernizację ł?cznie 13 hipermarketów, blisko 50 supermarketów oraz 4 centrów handlowych. Liczby te doskonale obrazuj? pracę jak? wykonaliśmy w tym roku w naszych obiektach, aby były one jeszcze bardziej przyjazne i atrakcyjne dla polskich klientów oraz aby najlepiej spełniały ich oczekiwania.

W segmencie centrów handlowych, w minionym okresie na szczególn? uwagę zasługuj? trzy duże inwestycje, które aktualnie realizujemy: Galeria Morena, Metropolitan Outlet i Galeria Zielone Wzgórze. Galeria Morena, która zostanie otwarta w drugim kwartale 2016 roku w Gdańsku, weszła obecnie w ostatni? fazę przebudowy. Wraz z końcem wakacji zakończyliśmy remodeling hipermarketu Carrefour, a w ostatnich miesi?cach doł?czyło do jej oferty 10 kolejnych znanych marek. Nowe umowy z najemcami nie tylko znacznie poszerzyły funkcje handlowe naszej galerii, ale również zbliżyły nas do poziomu 90% komercjalizacji tego obiektu.

Kolejnym z projektów jest pierwsze w województwie kujawsko-pomorskim centrum wyprzedażowe Metropolitan Outlet Bydgoszcz, które powstanie z wyniku kompleksowego remodelingu galerii handlowej zlokalizowanej w Bydgoszczy przy Al. Jana Pawła II. W pierwszej fazie zaoferuje ono 11.500 m. kw. GLA oraz ponad 60 znanych marek outletowych. Co ważne, w niecały miesi?c po zaprezentowaniu tego projektu wspólne z White Star Real Estate oraz JLL, mamy już ok. 60% powierzchni zarezerwowanych przez znane marki modowe, obuwnicze i sportowe. Otwarcie nowego centrum po przebudowie zaplanowano na II kwartał 2017 roku.

Trzecim z projektów jest zaprezentowana po raz pierwszy na targach Shopping Center Forum 2015, rozbudowa i remodeling Galerii Zielone Wzgórze w Białymstoku, która po przebudowie zaoferuje ponad 20.000 GLA i 60 najemców. W najbliższych miesi?cach Carrefour zaprezentuje kolejne centra handlowe ze swojego portfolio, które zostan? poddane modernizacji i rekomercjalizacji w 2016 roku.

Kluczowym segmentem rynku dla Carrefour pozostaj? hipermarkety i supermarkety, w których trwaj? obecnie intensywne remodelingi oraz wdrażane s? nowe koncepty handlowe. Do grona czterech hipermarketów zmodernizowanych w pierwszym kwartale 2015, doł?czyły obiekty w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Krakowie, Gdańsku, Bydgoszczy, Sosnowcu oraz Starogardzie Gdańskim. W tych sklepach wdrożyliśmy nowe koncepty sal sprzedaży, dzięki którym klienci otrzymali łatwiejszy dostęp do nowego i bardziej różnorodnego asortymentu produktów, a także wiele rozwi?zań podnosz?cych komfort zakupów oraz przyspieszaj?cych obsługę klienta. Co ważne, kompleksowe modernizacje hipermarketów pozwoliły także na zastosowanie innowacyjnych technologii energooszczędnych, m.in. systemu free cooling, nowoczesnego oświetlenia LED czy wydajniejszego systemu chłodnictwa opartego na CO2, dzięki którym zmniejszyliśmy koszty działalności obiektów oraz ich wpływ na środowisko naturalne.

W trzecim kwartale 2015 roku rozpoczęliśmy również przygotowania do otwarcia naszego 85. hipermarketu w Polsce. Zostanie on otwarty w drugiej połowie listopada b.r. w Galerii Galena w Jaworznie. Jestem przekonany, że doskonale wpisze się on w potrzeby mieszkańców tego miasta oraz, że będzie silnym magnesem przyci?gaj?cym klientów do nowej galerii.

Rok 2015 jest również przełomowym w kontekście zwiększania udziału Carrefour w segmencie supermarketów. Na chwilę obecn? zakończyliśmy remodeling blisko 50 sklepów w tym formacie, wprowadzaj?c wiele istotnych zmian do jego funkcjonowania. Zmiany te nie tylko przyci?gnęły do nas nowych klientów, ale także pozwoliły jeszcze skuteczniej konkurować na lokalnych rynkach.

Trzeci kwartał Carrefour zamkn?ł również z blisko 550 sklepami w segmencie convenience. Ten format, rozwijany w oparciu o dwa wdrożone przez nas model współpracy: franczyzę i ajencję, dynamicznie zdobywa nowe rynki, zarówno wielkich miast, jak i średnich i małych miejscowości. Od pocz?tku bież?cego roku otworzyliśmy ł?cznie około 90 sklepów.

Jak pokazały trzy minione kwartały 2015 roku, Carrefour konsekwentnie realizuje w Polsce postawione przed sob? cele w każdym z obsługiwanych formatów. Zgodnie z tym co zapowiadaliśmy przed kilkunastoma miesi?cami, otwieramy i modernizujemy kolejne sklepy, wprowadzamy wiele nowych konceptów, zawsze stawiaj?c produkt i klienta na pierwszym miejscu. Budujemy także dobre, długoterminowe relacje z naszymi partnerami: najemcami i franczyzobiorcami, co przekłada się na owocn? współpracę przy nowych inwestycjach. W kolejnych miesi?cach planujemy utrzymać aktualne tempo rozwoju naszej sieci i modernizacji portfolio naszych aktywów w Polsce. Mamy ambicję, aby oferować najlepsze zakupy na polskim rynku.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!