Analizy i badania

Rola Inteligencji Emocjonalnej w życiu zawodowym

<p style="text-align: justify;">Tylko 20% sukcesu uwarunkowane jest naszym współczynnikiem IQ. Pozostałe 80% w znacznej mierze zależy od inteligencji emocjonalnej. Wielu ludzi z wykształceniem akademickim i wysoko rozwiniętymi zdolnościami analitycznymi pracuje później w prostych zawodach lub pełni funkcje przełożonych, którzy wykorzystują swój IQ tylko w niewielkim stopniu. Nie dzieje się to przypadkiem- sama inteligencja poznawcza nie wystarczy bowiem do osiągnięcia sukcesu w życiu zawodowym- co najmniej tak samo ważna jest inteligencja emocjonalna.</p>

>

Wytrwałość- znak rozpoznawczy EQ

Przeważnie droga do sukcesu jest długa i trudna. Młodzi ludzie musz? inwestować w studia lub inny rodzaj kształcenia. Ci, którzy chc? położyć podwaliny pod swoje życie, sięgaj? po wysoko oprocentowane kredyty i czekaj? nawet do pięciu lat, zanim ich inwestycja zacznie przynosić spodziewane zyski. Na koncie gromadz? się za to godziny nadliczbowe i nieprzespane noce, a wynagrodzenie nie zawsze jest adekwatne do wysiłków i wyrzeczeń. Perspektywiczne inwestycje wymagaj? od człowieka i jego bliskich wytrwałości i uzbrojenia się w cierpliwość.

Niepowodzenia umacniaj?- znak rozpoznawcze EQ

Każdy człowiek pod?żaj?cy drog? do sukcesów, wie, że jest ona również wybrukowana porażkami. Plany rozbijaj? się o rzeczywistość, wykonana praca bywa krytykowana, niepowodzenia prowadz? do kłótni. Dlatego nastroje smutku, złość, przerywanie pracy, frustracja to zjawiska całkiem naturalne. Inteligencja emocjonalna objawia się właśnie tym, że potrafimy powrócić do porzuconego zadania, zacz?ć od nowa, a także wyci?gn?ć wnioski z doświadczenia, które przyniosło ze sob? nie powodzenia i wykorzystać tę wiedzę dla siebie. Krytyka- nawet jeśli z pocz?tku rani, lecz mino to ma swoje uzasadnienie- pomoże Ci powrócić i zmienić się w sposób pozytywny.

Wytyczanie własnych granic

Osi?gnięcia i sukcesy powinny przynosić Ci radość, a nie zamieniać się w walkę. Szczerość wobec samego siebie oznacza również pytanie samego siebie:

- Jak? cenę gotowy jestem zapłacić za swój sukces?

- Jak? wartość ma dla mnie mój cel, co będzie dla mnie oznaczać jego nieosi?gnięcie?

S? ludzie, którzy widz? w życiu dwa stanowiska: zwycięzcy albo przegranego. Psycholog Paul Watzlwaick nazwał taki pogl?d „gr? o sumie zerowej”: „Albo zwyciężam, albo przegrywam”. Taka walka poł?czona jest z wysokimi kosztami emocjonalnymi i może okazać się śmiertelna, zarówno dla zespołu, jak i dla każdego innego przedsięwzięcia. Jednak ten, kto postępuje zgodnie z zasadami inteligencji emocjonalnej, potrafi ocenić swoje priorytety i porzucić pierwotny cel, gdy zauważy, że cena jego zdobycia jest zbyt wysoka.

Kształtowanie relacji- znak rozpoznawczy EQ

Wysokie EQ, które zostało świadomie udoskonalone, umożliwia rozwi?zywanie kontaktów i zdobywanie ludzkiego zaufania, aby dzięki udanej współpracy móc posuwać się naprzód w życiu zawodowym. Na dłuższ? metę, człowiek inteligentny emocjonalnie odniesie w swoim życiu więcej sukcesów niż ten, kto pokłada nadzieje jedynie w inteligencji analityczno-poznawczej, pilności? nadrabia rozwój emocjonalny, gromadzi wiedzę i przelicza dane do projektów.

Umiejętność życia w grupie i współpraca z innymi przynosz? korzyści zarówno człowiekowi, jak i samemu przedsięwzięciu. Dlatego tak ważna jest zdolność odczuwania celów, motywacji, obaw i upodobań ludzi ze swojego otoczenia- kolegów, przyjaciół, klientów i przełożonych. Czyż moglibyśmy zaliczyć cechy osobowości tego kręgu ludzi, którymi otaczamy się na co dzień? Ostatecznie, jedna rada jest niezmienna: nieustannie ćwiczmy swoje zdolności oraz odpowiednio wcześnie rozpoznawajmy i rozwi?zujmy konflikty.

Podsumowuj?c:

Inteligencja emocjonalna (EQ) jest zdolności? rozumienia uczuć własnych i innych ludzi oraz nabierania do nich właściwego podejścia.

Rozs?dek i uczucia s? ze sob? poł?czone: rozs?dek dostarcza argumentów, wniosków końcowych i analiz, zaś uczucia- motywacji, ostrożności, uwagi i wrażliwości.

Inteligencja emocjonalna jest dla naszego sukcesu co najmniej tak samo ważna jak IQ. Pozwala nam czerpać siłę z niepowodzeń, trenować swoja cierpliwość, rozwijać współpracę i relacje międzyludzkie oraz rozwi?zywać konflikty.  

Źródło: „30 minut z inteligencja emocjonaln?” Jörg Wurzer

***

Od 30 lat SIGMUND specjalizuje się w testach osobowości oraz psychologicznych wykorzystywanych w procesie rekrutacji, bilansów kompetencji, zarz?dzania i rozwijania talentów.

Od  1985, SIGMUND ł?czy grupę ekspertów z wielu obszarów zawodowych z zakresu Zasobów Ludzkich oraz Zarz?dzania: psychologów, informatyków i statystyków, którzy dziel? się swoj? wiedz? i doświadczeniem w celu dalszego rozwoju i opracowania oferty handlowej  dotycz?cej narzędzi ewaluacji postaw i zachowań w sytuacji zawodowej.

Dzięki naszym narzędziom, klienci rekrutuj? efektywniej, rozwijaj? skuteczniej posiadane zasoby ludzkie, zwiększaj?c w ten sposób produktywność i wyniki w przedsiębiorstwie.

Kontakt:

Agnieszka Ciećwierz
Partner
Tel. 666384540
agnieszka.ciecwierz@sigmund.net

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!