Aktualności firm stowarzyszonych

Rödl & Partner zdobywcą tytułów Dobra Firma 2018 i Dobry Pracodawca 2018

<p style="text-align: justify;"><strong>Rödl &amp; Partner</strong><strong> został wyróżniony w XI edycji ogólnopolskiego programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności, zdobywając tytuły: Dobra Firma 2018 i Dobry Pracodawca 2018. Program ma na celu wskazanie liderów biznesu społecznie odpowiedzialnego i upowszechnianie dobrych praktyk związanych z CSR. Patronat nad programem sprawuje Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.</strong><strong></strong></p>

>

O wyborze zwycięzców zdecydował m.in. stopień zaangażowania firmy w działalność charytatywn?, sponsorsk? czy realizowana polityka z zakresu emloyer branding oraz inne pozytywne działania wewn?trz i na zewn?trz organizacji. „Nasi pracownicy maj? dostęp do bogatego pakietu socjalnego, możliwość korzystania z szerokiego wachlarza szkoleń. Wspieramy także ich aktywność sportow?. Jesteśmy otwarci na potrzeby pracowników, dopuszczamy zdaln? formę współpracy czy zatrudnienie w niepełnym wymiarze etatu” – podkreśla w wywiadzie dla „Dziennika Gazety Prawnej” Therese Baginski, Partner we wrocławskim biurze Rödl & Partner.  

Doceniono również zaangażowanie firmy w działalność charytatywn?, potwierdzone wieloletnimi działaniami na rzecz potrzebuj?cych – domów dziecka, ośrodków szkolno-wychowawczych czy osób starszych. Rödl & Partner wspiera także sztukę – wernisaże, pokazy filmowe i koncerty, w tym inicjatywy zwi?zane z promowaniem kultury niemieckiej w Polsce.  

Działania Rödl & Partner w zakresie CSR maj? ugruntowan? tradycję i przebiegaj? na wielu płaszczyznach, zarówno wewn?trz, jak i na zewn?trz firmy. Pozycja w gronie liderów biznesu społecznie odpowiedzialnego potwierdza status firmy na rynku i jest motywacj? do dalszych działań wspieraj?cych lokalne społeczności, ekologię i przede wszystkim pracowników.  

Przeczytaj wywiad z Therese Baginski:

http://spolecznieodpowiedzialni.info/strategia_csr__czy_to_takie_wazne-s176-k1587.html

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!