Aktualności firm stowarzyszonych

Rödl & Partner w finale konkursu EuropaProperty CEE Retail Real Estate w kategoriach „Tax & Financial Adviser of the Year” oraz ,,Professional Service Provider of the Year”

<p style="text-align: justify;">Rödl &amp; Partner został wyróżniony obecnością w finale EuropaProperty CEE (Central and Eastern Europe) Retail Real Estate w dwóch kategoriach – „Tax &amp; Financial Adviser of the Year” oraz ,,Professional Service Provider of the Year”.</p>

>

Zgodnie z zasadami, by wzi?ć udział w konkursie firma musi zostać najpierw zostać zgłoszona przez jednego ze swoich klientów. Kolejnym etapem jest selekcja dokonywana na podstawie osi?gnięć w danym roku zwi?zanych z szeroko pojętym rynkiem nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Na tej podstawie, do każdej kategorii zostaje zakwalifikowanych zaledwie trzy do pięciu firm – bior? one udział w finale.

Rok 2014 był dla Rödl & Partner bardzo owocny. Powiększyło się grono naszych klientów, w tym także w branży Retail oraz Real Estate. Udało nam się też umocnić pozycję rynkow?, co potwierdziły wysokie pozycje w rankingach branżowych, jak na przykład 1 miejsce w rankingu Book of Lists w kategorii Business Process Outsourcing. Zauważalne sukcesy zawdzięczamy zaufaniu klientów i ciężkiej pracy. Udział w ścisłym finale takiego konkursu jak EuropaProperty CEE Retail Real Estate aż w dwóch kategoriach potwierdza, że nasze działania w branży Retail oraz Real Estate s? na rynku dostrzegane i doceniane. Cieszy mnie to i mogę już teraz obiecać, że w roku 2015 będziemy jeszcze bardziej aktywni. – Renata Kabas-Komorniczak, Partner w Rödl & Partner.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!