Partnerzy

Ring the bell for gender equality, 12 marca, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

>

zapraszaj? do udziału w międzynarodowej inicjatywie odbywaj?cej się jednocześnie na giełdach na całym świecie:

Wydarzenie stworzone przez UN Global Compact, UN Women, the Sustainable Stock Exchanges Initiative, International Finance Corporation, the World Federation of  Exchanges, and Women in ETFs organizowane jest na giełdach całego świata. W tym roku również w Polsce.   

Zapraszamy do symbolicznego zdjęcia z uderzeniem   w dzwon, wyrażaj?cego poparcie dla  zwiększenia świadomości wagi wzmacniania ekonomicznej pozycji kobiet, na drodze do  osi?gnięcia zrównoważonego rozwoju oraz biznesu.  

Ceremonię dopełni część merytoryczna, w ramach której prelegenci przedstawi? główne wyzwania i doświadczenia z zakresu zarz?dzania różnorodności? oraz ekonomiczne profity przy odpowiedzialnym i konsekwentnym wdrażaniu polityk ONZ w zakresie różnorodności.  

Będzie to pierwsze wydarzenie w ramach Programu „Standard Etyki w Polsce” w roku 2018.

Serdecznie zapraszamy 12 marca, w godzinach 10:00–13:00 w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych (Warszawa, ul. Ksi?żęca 4, Sala Notowań).

Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa na adres: ungc@ungc.org.pl

Liczymy na Państwa obecność!

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!