Retoryka EBC umocniła złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,1846 (osłabienie złotego o 0,1%).</p>

>

Od poniedziałku do czwartku złoty nieznacznie tracił na wartości w oczekiwaniu na posiedzenie EBC. Posiedzenie RPP było neutralne dla jego kursu. Mniej jastrzębia od oczekiwań retoryka EBC doprowadziła do odwrócenia trendu i umocnienia polskiej waluty. W pi?tek złoty kontynuował aprecjację wspierany przez wynik wyborów w Wielkiej Brytanii, zgodnie z którym Partia Konserwatywna utraciła możliwość samodzielnych rz?dów. Reakcja złotego wskazuje, że w warunkach bardziej podzielonego parlamentu inwestorzy oczekuj?, iż negocjacje dotycz?ce Brexitu zakończ? się uzgodnieniem łagodniejszych warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z UE (tzw. soft Brexit). W efekcie, w ich ocenie, negatywny wpływ Brexitu na wzrost gospodarczy w UE będzie mniejszy niż oczekiwano.

W tym tygodniu kluczowe dla złotego będzie zaplanowane na środę posiedzenie FOMC. Nasz scenariusz zakładaj?cy podwyżkę stóp procentowych o 25pb jest zgodny z oczekiwaniami rynku, dlatego uważamy, że decyzja ta będzie neutralna dla złotego. W środę, z uwagi na posiedzenie FOMC, oczekujemy jednak podwyższonej zmienności kursu polskiej waluty. Pozostałe dane z USA (sprzedaż detaliczna, liczba rozpoczętych budów, nowe pozwolenia na budowę oraz wstępny indeks Uniwersytetu Michigan) pozostan? naszym zdaniem w cieniu posiedzenia FOMC, w efekcie ich sumaryczny wpływ na złotego będzie neutralny. Istotne dla złotego mog? być natomiast krajowe dane. Uważamy, że dzisiejsze dane o inflacji będ? pozytywne dla polskiej waluty, a wtorkowe dane o bilansie płatniczym będ? oddziaływać w kierunku jej deprecjacji. Publikacja danych z Chin (sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, inwestycje w aglomeracjach miejskich) nie spotkaj? się naszym zdaniem ze znacz?c? reakcj? rynku.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!