Analizy i badania

Rentowności na długim końcu mogą wzrosnąć

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2- letnich zwiększyły się do poziomu 1,585 (wzrost o 6pb), obligacji 5-letnich do poziomu 2,31 (wzrost o 13pb), a obligacji 10-letnich do poziomu 3,062 (wzrost o 7pb)</p>

>

Przez przeważaj?c? część ubiegłego tygodnia mieliśmy do czynienia ze wzrostem rentowności polskich obligacji widocznym na całej długości krzywej dochodowości. Ceny długu spadały z uwagi na przesunięcie wycenianego przez rynek momentu pierwszej podwyżki stóp procentowych w USA z grudnia na lipiec spowodowane jastrzębimi wypowiedziami członków FOMC oraz jastrzębim wydźwiękiem Minutes. Wyższe od oczekiwań krajowe dane nt. produkcji przemysłowej miały ograniczony wpływ na rynek długu.

W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będzie drugi szacunek amerykańskiego PKB. W przypadku realizacji naszej prognozy przewiduj?cej wyraźny wzrost dynamiki PKB w porównaniu z pierwszym szacunkiem, publikacja drugiego szacunku może oddziaływać w kierunku wzrostu rentowności na długim końcu krzywej dochodowości. Pozostałe dane z USA (sprzedaż nowych domów, wstępne dane nt. zamówień na dobra trwałego użytku oraz finalny odczyt Uniwersytetu Michigan) a także wyniki badań koniunktury w najważniejszych europejskich gospodarkach (PMI, ZEW, Ifo) będ? miały naszym zdaniem ograniczony wpływ na ceny polskiego długu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!