Podsumowanie wydarzeń

Rendez-vous biznesu i rozmowy o francuskim wizerunku w Polsce

<p style="text-align: justify;"><strong>We wtorkowy wieczór 11 września odbyło się pierwsze po przerwie letniej rendez-vous biznesu. Wróciliśmy tym samym do comiesięcznych spotkań firm stowarzyszonych Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej i ich partnerów.</strong></p>

>

Wieczór rozpoczęła Dyrektor CCIFP Monika Constant prezentacj? filmu z lipcowego Balu Francuskiego oraz przypomnieniem działań i aktywności podczas tegorocznego Forum Ekonomicznego w Krynicy. Zaprezentowane zostały także planowane projekty CCIFP do końca bież?cego roku kalendarzowego.

W drugiej części spotkania Szymon Mordasiewicz, Dyrektor Zarz?dzaj?cy Nielsen Polska przedstawił wstępne wyniki badania na temat „Wizerunku francuskich pracodawców”, które pokazuj? skalę rozpoznawalności francuskich marek, a także jak firmy z zagranicznym kapitałem postrzegane s? przez pracowników. Spostrzeżeniami wynikaj?cymi z rezultatów badania wymienili się uczestnicz?cy w debacie Prezes Zarz?du Orange Polska Jean-François Fallacher oraz Dyrektor Generalny Carrefour Polska, Christophe Rabatel, otwieraj?c jednocześnie dyskusję na temat wyzwań stoj?cych przed francuskimi firmami w Polsce. W swoich wypowiedziach mówili o istocie adaptacji firm do rynków lokalnych i roli pracowników jako jednym z głównych filarów rozwoju przedsiębiorstwa. Podkreślali przy tym, że ich firmy w Polsce zatrudniaj? polskich pracowników, korzystaj? z polskich dostawców, partnerów, tu płac? podatki, dlatego s? bardziej firmami lokalnymi niż francuskimi.

Szczegółowy raport z badania przeprowadzonego dla CCIFP zostanie opublikowany wkrótce.

Dalsza część powakacyjnego rendez-vous upłynęła przy dalszych dyskusjach, prowadzonych wokół lampki wina i koktajlowym networkingu.

Partner spotkania:

[nggallery id=167]

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!