Aktualności firm stowarzyszonych

Renault Zoe już w Gdyni

<p style="text-align: justify;"><strong>Samochód elektryczny Renault ZOE, który Gdynia otrzymała jako nagrodę w konkursie ECO-MIASTO, został już przekazany władzom miasta. Urzędnicy będą mogli przez miesiąc testować możliwości samochodu, co może pomóc w opracowaniu przez samorządowców programu rozwoju miejskich sieci ładowania. </strong></p>

>

Projekt ECO-MIASTO organizuje Ambasada Francji w Polsce, we współpracy z Renault Polska, SAUR Polska, Grup? EDF reprezentowan? przez EDF Polska, DK Energy oraz TIRU, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej oraz firmami Saint-Gobain, Schneider Electric i Krajow? Agencj? Poszanowania Energii.

Gdynia otrzymała w konkursie ECO-MIASTO aż trzy wyróżnienia, w tym za działania zwi?zane z  mobilności? zrównoważon?. W nagrodę otrzymała nagrodę ufundowan? przez Renault Polska i EDF Polska, któr? jest samochód elektryczny Renault ZOE do testów na okres 1 miesi?ca.

Marek Stępa, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju, odbieraj?c nagrodę zapowiedział, że już w przyszłym roku powstanie pierwsza miejska stacja ładowania pojazdów elektrycznych. Będzie ona dostępna zarówno dla miejskich trolejbusów, jak również dla gdynian posiadaj?cych pojazdy zasilane pr?dem. Marek Stępa wyraził także nadzieję, że rosn?ca liczba punktów ładowania przyczyni się do zwiększenia liczby samochodów elektrycznych na gdyńskich drogach.

Każde miasto ma swoje indywidualne wyzwania i zwi?zane z nimi potrzeby w kwestii mobilności zrównoważonej. Zastosowanie technologii elektrycznejw miastachwpływa pozytywnie zarówno na jakość powietrza i poziom emisji, jak również na redukcję hałasu oraz zmniejszenie natężenia ruchu poprzez wprowadzenie systemów car-sharingu.

Renault we współpracy z władzami Rzymu przeprowadziło badanie wpływu pojazdów elektrycznych na poprawę jakości powietrza w  mieście. Okazało się, że wprowadzenie 20% pojazdów elektrycznych w śródmieściu i 10% w obszarze podmiejskim ma ogromny wpływ na stężenie szkodliwych substancji w powietrzu. Obliczono, że np. stężenie dwutlenku azotu spadłoby nawet do 45% w częściach miasta o dużym natężeniu ruchu.

Kontakt prasowy:
CONSTANS PR, tel. 22  401 09 92
e-mail: biuro@constanspr.com.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!