Aktualności firm stowarzyszonych

Renault utworzy w Chinach strefę demonstracyjną dla samochodów autonomicznych

<p style="text-align: justify;">Renault utworzy strefę demonstracyjną dla samochodów autonomicznych ZOE w mieście Wuhan w środkowych Chinach. Samochody autonomiczne przyczynią się do rozwoju metropolii w zakresie nowoczesnych rozwiązań urbanistycznych i ekologii. Caidian, jedna z dzielnic Wuhan, zakupi flotę pojazdów elektrycznych Fengnuo</p>

>

Grupa Renault, Dongfeng Renault Automotive Company (DRAC) i Grupa Rozwoju Ekologicznego Wuhan-Caidian ogłosiły, że planuj? wspólnie zbudować w mieście Wuhan w środkowych Chinach strefę demonstracyjn? pojazdów autonomicznych.  

Zgodnie z dokumentem Memorandum of Understanding (MoU), podpisanym przez wszystkie trzy strony w trakcie Trzeciego Chińsko-Francuskiego Forum Zrównoważonego Rozwoju Miast w Wuhan, strefa demonstracyjna samochodów autonomicznych umieszczona zostanie w Chińsko-Francuskim Pokazowym Mieście Ekologicznym.  

Będzie to pierwsza strefa demonstracyjna jazdy autonomicznej w chińskim pokazowym ekologicznym mieście oraz pierwsza tego typu strefa w Chinach. Zwiedzaj?cy będ? mogli zarówno ogl?dać pokazy jazdy autonomicznej, jak i sami wzi?ć w niej udział w specjalnie wyznaczonej strefie. To także dobra okazja do zapoznania się z wykorzystanymi technologiami.  

Projekt stanowi odzwierciedlenie zaangażowania wszystkich trzech firm w strategię „rozwoju innowacyjności” Chin, określon? w 13. Pięcioletnim Planie Rozwoju (2016-2020).  

Strefa demonstracyjna pojazdów autonomicznych uruchomiona zostanie w listopadzie 2016 r. Na pocz?tku projektu elektryczny samochód Renault ZOE jeździć będzie po dwukilometrowej trasie wzdłuż jeziora Goguanhu w dzielnicy Caidian.

Jazda autonomiczna zmieni nasze podejście do mobilności. Uczyni nasze samochody bardziej inteligentnymi – powiedział Jacques Foulquier, wiceprezes centrum badawczo-rozwojowego DRAC. Jazda autonomiczna zmniejszy korki uliczne, znacznie ułatwi i uprzyjemni parkowanie samochodem, zwiększy ilość czasu, jakim będzie dysponował kierowca, oszczędzi energię i zwiększy nasz? zdolność poruszania się w starszym wieku.  

Przede wszystkim zaś spowoduje, że jazda samochodem będzie bezpieczniejsza – zmniejszy bowiem liczbę wypadków i uratuje więcej ludzkich istnień. Statystyki wskazuj?, że 90% wypadków spowodowanych jest błędem człowieka  ?- dodaje.  

Jazda autonomiczna ł?czy w sobie technologie robotyki, sztucznej inteligencji, czujników i ł?czności między pojazdami. Jest to cały wachlarz technologii, które będ? wprowadzane w samochodach Renault na przestrzeni najbliższych kilku lat, a niektóre istniej? już obecnie: aktywny regulator prędkości, system kontroli martwego pola lub asystent parkowania to przykłady technologii działaj?cych autonomicznie. Technologia jazdy autonomicznej zmieni nasze podejście do jazdy samochodem i doprowadzi do znacz?cych przemian w transporcie.  

Co ważne, pojazdy autonomiczne i otaczaj?ca je infrastruktura mog? wzajemnie się od siebie uczyć, wchodzić ze sob? w interakcje, a wreszcie dostosowywać się do siebie  ?– powiedział Jacques Foulquier. Ich kompatybilność może stworzyć wyj?tkowy, długotrwały ekosystem. Tego rodzaju demonstracje s? jednym z kroków do lepszego zrozumienia ich interakcji – dodał.  

Zgodnie z dokumentem MoU, firma Renault odpowiada za opracowanie standardów budowy obiektów demonstracyjnych i pojazdów wyposażonych w technologie jazdy autonomicznej.  

DRAC bezpłatnie zajmie się serwisem pojazdów w trakcie całej operacji, pomagaj?c firmie Renault w zapewnieniu normalnego użytkowania i demonstrowania pojazdów. Udzielać będzie także wsparcia technicznego w takim zakresie do którego został upoważniony przez Renault, a także będzie prowadzić szkolenia i instruktaż techniczny dla pracowników Grupy Rozwoju Ekologicznego Caidian, jak również będzie zajmować się rozwi?zywaniem problemów technicznych w trakcie realizacji projektu.  

Grupa Rozwoju Ekologicznego Caidian odpowiada za udostępnienie obiektów demonstracyjnych, roboty budowlane na obiekcie, a także zajmuje się zarz?dzaniem i obsług? strefy demonstracyjnej jazdy autonomicznej.  

W ci?gu najbliższych pięciu lat władze dzielnicy Caidian planuj? zakup floty Fengnuo E300 EV, samochodów elektrycznych opartych na modelu Fluence ZE. W przypadku gdyby Renault realizowało kolejne projekty w Wuhan, dzielnica Caidian traktowana będzie jako region priorytetowy.  

Koncern Renault postawił sobie za cel opracowanie do 2020 roku kompletnego pakietu technologii jazdy autonomicznej dla wielu modeli, pocz?wszy od „pilota w korku ulicznym”. Ta funkcja umożliwia samochodowi autonomiczn? i bezpieczn? jazdę w powolnym ruchu ulicznym o dużym natężeniu.  

W 2018 r. zostanie wprowadzona technologia umożliwiaj?ca samochodowi autonomicznemu omijanie niebezpieczeństw i zmianę pasa ruchu. Do roku 2020 Renault wprowadzi pojazdy, które będ? radzić sobie bez udziału kierowcy w niemal wszystkich sytuacjach, w tym w skomplikowanych sytuacjach ruchu miejskiego.  

Z czasem technologia daje perspektywę praktycznie całkowitego wyeliminowania kolizji, co pomoże Renault w osi?gnięciu postawionego sobie celu „Zero emisji, zero wypadków śmiertelnych”.  

Renault ZOE to pięciodrzwiowy samochód elektryczny. Był on najlepiej sprzedaj?cym się osobowym samochodem elektrycznym w Europie w roku 2015. Próg 50 tys. wyprodukowanych samochodów przekroczony został w kwietniu 2016 roku.

Pojazd przyszłości będzie miał napęd elektryczny. Przyszłość należy do pr?du. Do pojazdów autonomicznych i komunikuj?cych się ze sob? – powiedział Yao Xiaohua, zastępca przewodnicz?cego zarz?du dzielnicy Caidian w Wuhan. Niezmiernie cieszymy się ze współpracy z Renault nad stworzeniem inteligentnego miasta i strefy ekologicznej w Wuhan – dodał.

Chińsko-Francuskie Pokazowe Miasto Ekologiczne utworzono po podpisaniu „Listu intencyjnego o budowie Chińsko-Francuskiego Pokazowego Miasta Ekologicznego w Wuhan” przez przedstawicieli władz Chin i Francji w dniu 26 marca 2014 r. Projekt został umiejscowiony w dzielnicy Caidian w mieście Wuhan. Przedsięwzięcie skupione jest na zastosowaniu ekotechnologii obejmuj?cych odnawialne źródła energii, niskoemisyjne systemy transportu i zielone budownictwo. Najważniejsze obszary na których się koncentruje, to przede wszystkim innowacyjny przemysł oparty na zaawansowanych technologiach i sektor demonstracyjnych rozwi?zań ekologicznych.  

***

Grupa Renault

Grupa Renault produkuje samochody od 1898 roku. Obecnie jest międzynarodowym koncernem skupiaj?cym wiele marek. W 2015 r. sprzedała ponad 2,8 mln pojazdów w 125 krajach. Renault posiada 36 zakładów produkcyjnych na całym świecie, 12  tys. punktów sprzedaży i zatrudnia ponad 120  tys. pracowników. W celu sprostania technicznym wyzwaniom przyszłości i kontynuowania strategii rentownego wzrostu, koncern wykorzystuje swój wewnętrzny potencjał rozwojowy oferuj?c trzy marki: Renault, Dacia i Renault Samsung Motors.

group.renault.com

DRAC

Dongfeng Renault Automotive Company (DRAC) jest wspólnym przedsięwzięciem utworzonym przez Grupy Renault i Dongfeng w grudniu 2013 r. DRAC odpowiada głównie za działalność badawczo-rozwojow?, sprzedaż i produkcję pojazdów Renault w Chinach. Jej zakład produkcyjny został uruchomiony na pocz?tku 2016 r. i zatrudnia 2  000 pracowników. Pierwszym produkowanym w nim modelem jest najnowszy SUV firmy Renault, model Kadjar. Moce produkcyjne w pierwszej fazie rozwoju zakładu wynosz? 150  tys. pojazdów, w przyszłości maj? zostać dwukrotnie zwiększone.

dongfeng-renault.com.cn  

Grupa Rozwoju Ekologicznego Wuhan Caidian

Grupa Rozwoju Ekologicznego Wuhan Caidian jest spółk? skarbu państwa, utworzon? w styczniu 2010 r. Jej zakres działalności obejmuje rozwój rolnictwa, inwestycji, turystyki, ekologii i infrastruktury.  

whcdstjt.com

DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELA:

Gu Ming
Tel.: +86- 10- 57 32 86 36
E-mail: ming.gu@renault.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!