Partnerzy

Rekrutacja na studia podyplomowe – Program master administration des entreprises

<p>Zapraszamy do udziału w programie MASTER ADMINISTRATION DES ENTREPRISES realizowanym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu we współpracy z Uniwersytetem Rennes 1 we Francji.</p>

>

TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ: 15.09.2014
ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ: październik 2014

Zapraszamy do udziału w programie MASTER ADMINISTRATION DES ENTREPRISES realizowanym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu we współpracy z Uniwersytetem Rennes 1 we Francji.

Studia MAE s? jedynymi w Polsce francusko-polskimi studiami o charakterze ogólnym, opartym w sferze programowej na wywodz?cym się z tradycji anglosaskiej programie MBA (Master of Business Administration).

Fakty przemawiaj?ce za programem MAE:

•       Bogate doświadczenie – studia powstały w 1994 roku.
•       Program realizowany przez dwie prestiżowe uczelnie: IGR-IAE – Instytut Zarz?dzania w Rennes działaj?cy w ramach Uniwersytetu Rennes 1, należy do sieci dwudziestu Instytutów Administrowania Przedsiębiorstwami we Francji i jest uznawany za jeden z najlepszych instytutów w zachodniej Francji, a Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - to najlepsza uczelnia ekonomiczna w zachodniej Polsce.
•       Dwujęzyczna szkoła zarz?dzania - studia maj? charakter międzynarodowy, zarówno z punktu widzenia programu (odwoływanie się do doświadczeń różnych gospodarek, a zwłaszcza Polski i Francji), jak i realizacji (w 50% program realizowany jest przez wykładowców z Francji).
•       Czołowi wykładowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Instytutu Zarz?dzania w Rennes.
•       Ponad 400 absolwentów zatrudnionych w szeroko pojętej administracji biznesu (program cieszy się wśród absolwentów bardzo pozytywn? opini? i ich rekomendacja stanowi podstawowe źródło naboru nowych kandydatów).
•       Wśród studiów francuskojęzycznych w Polsce - czołowy program MBA - I miejsce w klasie profesjonalnej Ratingu 2006, 2008, 2010 i 2012 Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej "Forum".
•       Jedyny program francusko-polski o charakterze ogólnym w Polsce, w ramach którego można uzyskać państwowy dyplom francuski MBA.
•       Niska cena - 7900 PLN + 250 euro za całość (możliwość płatności w ratach).
•       Brak opłaty rekrutacyjnej.

Więcej informacji na stronie internetowej www.cfp.ue.poznan.pl

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

- PROGRAM MASTER ADMINISTRATION DES ENTREPRISES

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!