Aktualności firm stowarzyszonych  •  Partnerzy

Rekrutacja do wiosennej edycji Executive MBA we Francuskim Instytucie Zarządzania!

<p style="text-align: justify;">Trwa rekrutacja do XXXII edycji Executive MBA we Francuskim Instytucie Zarządzania. Pierwsze zajęcia odbędą się 15 kwietnia 2016 roku. Program składa się z 17 modułów (piątek 14.00-20.00, sobota 9.00-17.00), średnio co 2 tygodnie. Wszystkie zajęcia są prowadzone w języku polskim.</p>

>

W edycji wiosennej proponujemy 20% zniżki dla pracowników firm stowarzyszonych we  Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej.

We Francuskim Instytucie Zarz?dzania kadra dydaktyczna jest złożona wył?cznie z praktyków zarz?dzania. Nie ma tam kadry akademickiej, tylko praktycy biznesu – ludzie, którzy czynnie zajmuj? się zarz?dzaniem. Formuła zajęć jest interaktywna, nie s? to wykłady ex cathedra tylko warsztaty, praca na case’ach, często przyniesionych na zajęcia przez osoby z grupy. Wiedza jest aplikowalna, tzn. po zajęciach uczestnicy wracaj? do swoich firm i wykorzystuj? narzędzia czy case’y, które poznali na zajęciach.

Program Executive MBA wyróżnia się doborem uczestników. To uczestnicy tworz? program MBA poprzez swoje doświadczenia zawodowe. Jest to jeden z najstarszych programów MBA w Polsce, a również „najstarszym” jeżeli chodzi o średni? wieku: ok. 35-45 lat. Główn? zasad? doboru jest dywersyfikacja: zarówno profili uczestników (marketingowcy, finansiści, specjaliści HR, itd) jak i branż. S? osoby pracuj?ce w korporacjach, w MŚP, w firmach zagranicznych i polskich, właściciele firm. Ł?czy ich motywacja.

Zapraszamy na spotkania rekrutacyjne i zajęcia otwarte – to okazja do zdobycia dużej ilości informacji o programie!


Więcej informacji:
Zuzanna Broszczak
Dyrektor Zarz?dzaj?cy
Francuski Instytut Zarz?dzania
tel. 500 27 46 64
mba(@)mba.edu.pl
www.mba.edu.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!