Podsumowanie wydarzeń

Rekordowe spotkanie RDV Biznesu w Ambasadzie Francji

<p style="text-align: justify;"><strong>9 stycznia, we wtorek, odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Rendez-vous biznesu. Tym razem zaprosił nas do siebie Ambasador Francji w Polsce, Pan Pierre Lévy. W spotkaniu udział wzięło ponad 180 osób, czyli blisko 40% wszystkich firm stowarzyszonych w CCIFP, co jest najlepszym wynikiem w ciągu ostatnich kilku lat dla całego cyklu RDV biznesu. </strong></p>

>

Od kilku lat pierwsze w nowym roku spotkanie RDV biznesu organizowane przez Francusko-Polsk? Izbę Gospodarcz? odbywa się w Ambasadzie Francji. Tradycja została podtrzymana i w tym roku. JE Pierre Lévy, Ambasador Polski we Francji przyj?ł liczn? reprezentację firm należ?cych do CCIFP. Przedstawił perspektywy rozwoju polsko-francuskich relacji na najbliższy rok i złożył życzenia pomyślności dla wszystkich zebranych gości. Mówił o trzech osiach działania Ambasady: naprawie, umocnieniu i budowie. W ci?gu roku Ambasada mocno działała, by przywrócić dialog i wzajemne zaufanie w relacjach politycznych pomiędzy Polsk? i Francj?. Liczne wizyty i spotkania na najwyższym szczeblu świadcz? o powodzeniu tych działań. Rozwój wymiany handlowej i wzajemna współpraca gospodarcza również stanowi jeden z priorytetów Ambasady, która jest do dyspozycji firm, w razie trudności. Ambasador podkreślił również rolę Francji i Polski we wzmacnianiu Unii Europejskiej i sprostaniu wyzwaniom, które przed ni? stoj?, zarówno tym w nadchodz?cym roku, jak wspólna polityka rolna, budżet, czy negocjacje w kwestii brexitu, ale i tym długofalowym, dotycz?cym funkcjonowania tej organizacji. Ambasador mówił również o wyzwaniach zwi?zanych z ochron? klimatu, wspominaj?c o niedawnym szczycie COP 21 w Paryżu i kolejnej odsłonie, która odbędzie się w tym roku w Katowicach. Po raz kolejny przypomniał on o mocnym zaangażowaniu francuskich przedsiębiorców w rozwój polskiej gospodarki i wyraził życzenie dalszego umacniania relacji wspólnie z nowym Premierem Mateuszem Morawieckim. Po nim głos zabrał P. David Guerin, Wiceprezes CCIFP, Prezes Grupy PSA w Polsce, który w imieniu Zarz?du i pracowników CCIFP również złożył noworoczne życzenia i zaprosił do uczestniczenia w licznych inicjatywach proponowanych przez Francusko-Polsk? Izbę Gospodarcz? w roku 2018. Zachęcił również firmy, by kolejne RDV biznesu były organizowane w ich siedzibach, by tym samym poznać lepiej przedsiębiorstwa tworz?ce nasz? wspólnotę biznesow?. Po części oficjalnej goście zostali zaproszeni na koktajl, w którego trakcie mogli skosztować tradycyjnych Galettes des rois – francuskiego przysmaku na Święto Trzech Króli. Rozmowy   przy bufecie i lampce wina trwały do późnego wieczora i zaowocowały nawi?zaniem licznych kontaktów przez firmy stowarzyszone.

[nggallery id=137]

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!