Zobacz także

Rekordowa liczba odmów wydania warunków przyłączenia do sieci – dane URE

W 2022 r. operatorzy sieci dystrybucyjnych zgłosili do URE rekordową liczbę odmów wydania warunków przyłączania instalacji do sieci. Łącznie zgłoszono ponad 7 tys. odmów wydania warunków przyłączenia o łącznej mocy 51 GW.

W 2022 r. operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD) zgłosili rekordową liczbę odmów wydania warunków przyłączenia do sieci. Jak czytamy w sprawozdaniu z działalności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE), w ubiegłym roku przedsiębiorstwa energetyczne zgłosiły 7 023 odmowy wydania warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej na łączną moc 51,05 GW. To znacznie więcej niż w 2021 r., kiedy to zgłoszono 3 751 przypadków odmowy wydania warunków na łączną moc 14,45 GW.

Łącznie w latach 2019-2022 wydano 12 572 odmów wydania warunków przyłączenia o łącznej mocy ponad 77 GW (szczegóły na grafice). Dla porównania, na koniec 2022 r. – zgodnie z danymi Agencji Rynku Energii – łączna moc zainstalowana we wszystkich źródłach wytwórczych w Polsce wynosiła około 60 GW.

- Należy zauważyć, że Prezes URE odnotowuje wzrost liczby odmów przyłączenia do sieci od wielu lat. Nie inaczej było w 2022 r., który przyniósł wzrost odmów przyłączenia do sieci elektroenergetycznej o ...

Dalsza część artykułu: Rekordowa liczba odmów wydania warunków przyłączenia do sieci – dane URE (teraz-srodowisko.pl)

Artykuł pochodzi z serwisu: www.teraz-srodowisko.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!