Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Rekordowa aktywność IPO na europejskich giełdach od lat. Oferta Pepco Group w pierwszej dziesiątce pod względem wielkości w Europie

Warszawa, 27 lipca 2021 r. – Wartość pierwotnych ofert publicznych (Initial Public Offering, IPO) przeprowadzonych na europejskich giełdach w pierwszym półroczu 2021 r. wyniosła 44,6 mld euro – to wzrost o 39,2 mld euro, w porównaniu roku poprzedniego (5,4 mld euro). Odbyła się imponująca liczba 223 debiutów (w porównaniu do zaledwie 31 w pierwszym półroczu 2020 r.). Oferta Pepco Group na warszawskiej giełdzie znalazła się w pierwszej dziesiątce największych europejskich debiutów w drugim kwartale 2021 r.

Podsumowanie I półrocza 2021 r. na GPW w Warszawie

W pierwszym półroczu 2021 roku na giełdzie w Warszawie odnotowano 19 IPO wobec 5 w analogicznym okresie ubiegłego roku. Łączna wartość przeprowadzonych ofert na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w pierwszych dwóch kwartałach (łącznie na rynku regulowanym oraz NewConnect) osiągnęła 5,9 mld PLN (1,3 mld euro), z czego aż 5,4 mld PLN (1,2 mld euro) przypadło na dwie transakcje – IPO Pepco Group oraz Huuuge Games.

„Zainteresowanie debiutem giełdowym wśród spółek i inwestorów osiągnęło poziom niespotykany od kilkunastu lat. Widać to nie tylko w realizowanych z powodzeniem transakcjach, ale i zapowiedziach kolejnych IPO – lista potencjalnych kandydatów nieprzerwanie rośnie na wszystkich większych rynkach w Europie, w tym również w Polsce. Z drugiej strony, duża liczba przygotowywanych i zapowiadanych debiutów spowodowała większy poziom selektywności i wrażliwości cenowej wśród inwestorów” - mówi Bartosz Margol, partner w zespole ds. rynków kapitałowych PwC.

Wśród 5 debiutów na rynku głównym w Warszawie, największym IPO w tym półroczu okazała się oferta Pepco Group o wartości 3,2 mld PLN (a uwzględniając opcję dodatkowego przydziału akcji - 3,7 mld PLN), która uplasowała się w czołówce pierwotnych ofert publicznych w pierwszym półroczu 2021 r. w Europie.

Na alternatywnym rynku NewConnect w minionym kwartale było natomiast 14 debiutów. Mimo, iż największą popularnością na NewConnect niezmiennie cieszą się spółki sektora technologii, przede wszystkim gamingowe, to największe IPO na NewConnect (o wartości 9,2 mln PLN) odnotowała spółka Stilo Energy z branży odnawialnych źródeł energii.

„Obecnie największe szanse na uruchomienie i zamknięcie z sukcesem IPO mają spółki, które przystępują do tego procesu dobrze przygotowane i gotowe na szybką realizację transakcji -  z uporządkowaną strukturą, informacjami finansowymi i procesami wewnętrznymi, oraz mogące się pochwalić unikatowym przekazem inwestycyjnym (equity story). Zarówno w Warszawie, jak i na pozostałych rynkach w Europie, harmonogram (pipeline) transakcji wciąż wygląda bardzo solidnie, a dynamika debiutów ma dużą szansę kontynuacji w drugiej połowie 2021 roku” - dodaje Bartosz Margol.

Podsumowanie europejskiego rynku ofert pierwotnych w II kwartale 2021 r.

Zgodnie z danymi uzyskanymi przez PwC, w pierwszej połowie 2021 r. łączna wartość IPO w Europie wyniosła 44,6 mld euro, co oznacza wzrost o 39,2 mld euro, w porównaniu z rokiem ubiegłym. Odnotowano 233 debiuty (wobec 31 w I półroczu 2020 r.).

W okresie od kwietnia do czerwca 2021 r.. miało miejsce 137 debiutów giełdowych o łącznej wartości 21.9 mld euro, przy czym jedynie 2 oferty przekroczyły próg 1 mld euro (tzw. megaoferty). Największym rynkiem pod względem wartości IPO w drugim kwartale 2021 r. została niemiecka Deutsche Börse z wartością przeprowadzonych ofert na poziomie 4,4 mld euro. Zaraz za nią za uplasował się Euronext Amsterdam (3,5 mld euro), a na miejscu kolejnym London Stock Exchange (3,1 mld euro).

„Drugi kwartał 2021 roku przyniósł rekordowe statystyki debiutów giełdowych w Europie. Dobra koniunktura na światowych rynkach akcji, mocne wskaźniki makroekonomiczne wspierane przez politykę monetarną, otwieranie gospodarek, i dodatkowo wzmocnione szeroką akcją szczepień – to czynniki, które uruchomiły bardzo dobre warunki do wysokiej aktywności w zakresie IPO w całej pierwszej połowie bieżącego roku” - mówi Tomasz Konieczny, partner w zespole ds. rynków kapitałowych PwC.

W minionym kwartale największą wartość osiągnęła oferta przeprowadzona przez Allfunds Group plc. Reprezentująca sektor finansowy spółka, w ramach debiutu na Euronext Amsterdam, przeprowadziła ofertę o wartości 2,2 mld euro. Drugim pod względem wielkości IPO okazała się oferta Acciona Energia o wartości 1,3 mld euro. Na kolejnych miejscach, z wartościami oferty poniżej 1 mld euro, znalazły się Alphawave IP Group (London Stock Exchange, 995 mln euro), SUSE (Deutsche Börse, 975 mln euro) oraz About You Holding (Deutsche Börse, 842 mln euro).

“W dalszym ciągu zainteresowanie wzbudzają debiuty SPAC (special purpose acquisition company), skoncentrowane przede wszystkim na giełdach w Londynie, Paryżu, Amsterdamie, Frankfurcie i Sztokholmie. Natomiast wspólnym mianownikiem większości przeprowadzanych dziś IPO są kwestie ESG i zrównoważonego rozwoju, które wielu inwestorów stawia w centrum zainteresowania podejmując decyzje o zaangażowaniu w IPO” - dodaje Tomasz Konieczny.

Aktywność na europejskim rynku IPO w I połowie roku od 2015 r.*

* Dane obejmują wyłącznie IPO o wartości powyżej 5 mln USD - więcej szczegółów nt. metodologii w sekcji O raporcie IPO Watch Europe oraz w Raporcie.    

Aktywność na europejskim rynku IPO (kwartalnie) od 2015*

* Daje obejmują wyłącznie IPO o wartości powyżej 5 mln USD - więcej szczegółów nt. metodologii w sekcji O raporcie IPO Watch Europe oraz w Raporcie.     

O raporcie IPO Watch Europe

Bieżąca i poprzednie edycje IPO Watch Europe są dostępne pod adresem: www.pwc.pl/ipowatch. Dostępne są również podsumowania roczne za lata 2004-2020.

Raport IPO Watch Europe obejmuje wszystkie debiuty na głównych giełdach w Europie (włączając w to giełdy w Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Islandii, Norwegii, Turcji, Serbii i Szwajcarii) i jest publikowany kwartalnie. Debiuty podmiotów, które przeprowadzały wcześniej pierwszą ofertę publiczną oraz przeniesienie pomiędzy rynkami w ramach jednej giełdy, nie zostały uwzględnione w statystykach. Raport dotyczy okresu od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku i został sporządzony w oparciu o daty debiutów akcji lub praw do akcji.

Począwszy od raportu za II kwartał 2021 roku IPO Watch Europe obejmuje wyłącznie oferty o wartości powyżej 5 mln USD. Dla zapewnienia porównywalności, dane za poprzednie okresy prezentowane w raporcie IPO Watch Europe zostały odpowiednio przekształcone. Komentarz do rynku polskiego omawia wszystkie debiuty na rynku w Warszawie, niezależnie od ich wartości.

Informacje o PwC

W PwC naszym celem jest budowanie społecznego zaufania i odpowiadanie na kluczowe wyzwania współczesnego świata. Jesteśmy siecią firm działającą w 157 krajach. Zatrudniamy ponad 276 tysięcy osób, które dostarczają naszym klientom najwyższej jakości usługi w zakresie doradztwa biznesowego, technologicznego, podatkowo-prawnego oraz audytu. W Polsce PwC posiada biura i oddziały w 8 miastach oraz Financial Crime Unit w Gdańsku i dwa Centra Usług Wspólnych w Katowicach i Opolu. Polskie spółki PwC zatrudniają ponad 6 000 osób. Dowiedz się więcej na www.pwc.pl.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!