Analizy i badania

Rekomendacja najlepszą promocją firmy

<p>Jak można promować swoją firmę? Sposobów jest mnóstwo. Jedni odpowiedzą, że najlepszą metodą jest reklama w Internecie – jest stosunkowo tania i pozwala szybko dotrzeć do klientów. Inni powiedzą, że trzeba przede wszystkim zatroszczyć się o PR – buduje on wizerunek ekspercki</p> <p style="text-align: justify;">i zaufanie klientów. Są też tacy, którzy cały czas wierzą w tradycyjne metody – wpisy w katalogach, ulotki czy ogłoszenia w prasie. I trzeba powiedzieć, że w zdecydowanej większości wypadków te metody są bardzo pomocne. Jednak warto zastanowić się nad inną promocją. Skuteczną i nienachalną. Chodzi o rekomendacje.</p>

>

Co ciekawe, nie jest to taka oczywista metoda promocji. Jedynie 40% firm dostrzega potencjał rozwoju biznesu w poparciu klientów i partnerów biznesowych*. Widać, że potencjał rekomendacji nie jest w pełni wykorzystywany. Przedsiębiorcy bardzo często w ogóle nie bior? pod uwagę rekomendacji swoich klientów przy tworzeniu strategii promocyjnej. Skupiaj? się natomiast na działaniach „oczywistych” – na reklamie i public relations. Ale w realiach gdy na samym polskim rynku funkcjonuje kilkaset tysięcy spółek i miliony firm, to właśnie pozytywne opinie i polecenia biznesowe s? najskuteczniejszym źródłem nowych zleceń. Co ciekawe, źródłem nie wymagaj?cych dużych nakładów finansowych. Często „wystarczy” dobrze obsługiwać klienta, a po jakimś czasie (nie ma sztywnych reguł), poprosić go o przekazanie informacji o naszej firmie innym. Często zadowolona firma robi to z własnej inicjatywy! Z tego względu na stronach internetowych firm, coraz częściej publikowane s? referencje poprzednich klientów. Według badania przeprowadzonego wśród firm bior?cych udział w programie Rzetelna Firma**, 24% przedsiębiorstw uważa dobr? opinię o partnerze jako jeden z głównych czynników decyduj?cych o nawi?zaniu współpracy, a aż 42% sięga po opinie na temat potencjalnego partnera, zanim podejmie decyzję o nawi?zaniu współpracy. Blisko 25% firm przyznaje, że dobiera firmy do współpracy przede wszystkim na podstawie rekomendacji innych firm lub znajomych. Co ważne, pytamy nie tylko o kondycję finansow?, ale także
o doświadczenie i jakość współpracy. W końcu to od nich zależy czy nowa współpraca będzie owocna i przyjemna dla obu stron, a to dwa najważniejsze czynniki sukcesu.

Nowy kont(r)akt

Bior?c pod uwagę fakt, że proces współpracy nie kończy się wył?cznie w momencie transakcji, a właściwie dopiero zaczyna, bo obejmuje późniejsz? ocenę i zadowolenie klienta, firmy na tym etapie maj? duże pole do popisu. Upewnianie się o zadowoleniu klienta i troska, by rekomendował nas dalej, s? działaniami niezbędnymi dla zbudowania dobrze funkcjonuj?cej sieci rekomendacji wokół firmy.

Niezwykle istotne s?   regularne rozmowy z klientem, informowanie go o nowej ofercie, która być może będzie dobrze odpowiadać jego potrzebom, zachęcenie do przyszłego kontaktu czy choćby uprzejma i szczera prośba o dalsze polecenie. Firmy coraz częściej sięgaj? także po różnego rodzaju programy rekomendacyjne, nagradzaj?ce klientów dodatkow? usług? b?dź rabatem za przekazanie informacji o firmie. Na takiej formie promocji zyskuj? wszystkie zainteresowane strony – firma, dotychczasowy i nowy klient. Może warto rozważyć także regularne spotkania biznesowe, albo wysyłanie newslettera do klientów?

Budowanie sieci kontaktów przez networking, śniadania biznesowe i udział w konferencjach biznesowych, jeśli nie s? traktowane wył?cznie jako okazja do rozdania wizytówek, również będ? miały odbicie w nowych zleceniach. W przyszłości mog? stanowić również źródło informacji i merytorycznego wsparcia. Trzeba jednak pamiętać, że istota networkingu nie tkwi w rozdaniu jak największej liczby wizytówek, a raczej w budowaniu wartościowych relacji, opartych na wzajemnej pomocy. Osoby zainteresowane nawi?zaniem współpracy z nasz? firm? musz? w nas widzieć przede wszystkim wartościowych, godnych zaufania partnerów, a nie bezmyślnie rozdaj?cych wizytówki natrętów.

Skala rekomendacji

W samym roku 2013 w KRS zarejestrowano 316 tysięcy nowych spółek***, a w CEiDG pojawiło się ponad 350 000 firm. Z opublikowanych na pocz?tku 2014 roku danych Trusted Trader**** wynika, że głównym źródłem poszukiwania informacji o firmach jest Internet (tak odpowiedziało 100% badanych). Najczęściej wyszukiwane s? usługi fryzjerskie i kosmetyczne (średnio 1 253 050 wyszukań miesięcznie w 2013 roku), noclegi i hotele (1 289 320 wyszukań), restauracje (1 023 870). Na dalszych miejscach znaleźli się architekci, lekarze, warsztaty samochodowe i usługi budowlane. Opinie znajomych s? na 2. miejscu na liście źródeł informacji o firmach – 64% badanych regularnie pyta innych o polecane firmy. I bardzo ważn? rolę odgrywa też fakt, że najważniejsze dla internautów s? właśnie opinie na temat danej firmy w Internecie (ponownie – 100% wskazań).

Trzeba pamiętać o jednej, bardzo ważnej kwestii. Rozwój i powodzenie biznesu zależy tylko i wył?cznie od klientów. Nawet najlepszy pomysł, przemyślany biznesplan i dokładnie zaplanowany budżet nie s? w stanie obronić się i wyżywić pomysłodawcę, jeśli nie będzie osób skłonnych za nie zapłacić. Nic dziwnego, że pojawiaj? się kolejne sieci rekomendacji, coraz więcej firm kupuje odpowiednio profilowane bazy danych – wszystko po to, żeby dotrzeć z odpowiednim komunikatem dokładnie tam gdzie trzeba, a następnie – pozyskać zadowolonego klienta. Co prawda, zdobywanie kontaktów i rekomendacji wymaga czasu i wysiłku, jednak efekt tych działań może przynieść więcej zysku niż niejeden spot reklamowy, informacja prasowa, świetnie działaj?cy fanpage na Facebooku, czy reklama w czasopiśmie branżowym.

*http://mamstartup.pl/pressroom/1512/skad-firmy-pozyskuja-nowych-klientow
**http://www.rzetelnafirma.pl/aktualnosci-lista/partner-w-biznesie-wedlug-polskich-przedsiebiorcow-rzetelny-i-wiarygodny
***http://www.wirtualnemedia.pl/centrum-prasowe/artykul/potencjal-prywatnego-biznesu-czyli-jak-wykorzystac-doswiadczenie-zawodowe-i-zminimalizowac-koszty-prowadzenia-firmy
****https://trustedtrader.pl/sites/default/files/plikiserwisu/informacjeprasowe/Gwiazy%20internetu%202013.pdf

Autor: Marek Wcisło, dyrektor zarz?dzaj?cy, Kompass Poland Sp. z o. o.

---

Kompass Poland – międzynarodowa firma dostarczaj?ca bazy danych B2B i informacje gospodarcze. Jej oddziały znajduj? się w 66 krajach. W bazach Kompass znajduje się ponad 4,5 miliona firm z 70 państw świata,
z czego około 90 tysięcy pochodzi z Polski. Kompass oferuje klientom precyzyjne wyszukiwanie firm i innych organizacji według 60 różnych kryteriów.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!