Partnerzy

Reinwestycje i innowacje. Warmia i Mazury stawiają na dialog z inwestorami.

<p style="text-align: justify;"><strong>Konkurencja jest według ekonomistów podstawą do istnienia wolnego rynku, wpływającą na rozwój gospodarczy. Wiedzą o tym doskonale przedstawiciele samorządów województwa warmińsko-mazurskiego, którzy spotkają się 16 i 17 kwietnia br. w Giżycku podczas V edycji Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur z ekspertami z dziedziny marketingu miejsc i promocji gospodarczej, przedstawicielami administracji publicznej, instytucji otoczenia biznesu oraz z przedsiębiorcami. Uczestnicy wydarzenia będą rozmawiać o partnerstwie, zrozumieniu wzajemnych potrzeb, reinwestycjach, wzmacnianiu gospodarczej marki gminy i przede wszystkim o budowaniu dobrego klimatu inwestycyjnego. </strong></p>

>

Województwo warmińsko-mazurskie stawia na aktywn? promocję gospodarcz? swojego regionu. Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur to swoista platforma wymiany doświadczeń samorz?dowców oraz grona ekspertów w dziedzinie budowania atrakcyjnego dla inwestorów wizerunku miast i regionów. Wykłady, prelekcje, panele dyskusyjne, prezentacje dobrych praktyk i warsztaty kompetencyjne s? znakomit? okazj? do wymiany wiedzy i doświadczenia, podnoszenia kwalifikacji przedstawicieli samorz?dów z regionu z zakresu promocji gospodarczej i obsługi inwestora, a także do inspirowania i propagowania efektywnych rozwi?zań we współpracy samorz?dów z biznesem. Efekty tego swoistego think-thanku przekładaj? się zarówno na poziomie makro i mikro całego województwa.

-Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur jest nie tylko ważn? inicjatyw? o charakterze pro-gospodarczym i edukacyjnym. To także platforma do wzajemnej komunikacji samorz?dów i biznesu. Zdajemy sobie sprawę, że nie tylko atrakcyjne tereny czy dobrze przygotowana oferta inwestycyjna decyduj? o sukcesie. Liczy się przede wszystkim komunikacja, otwartość i zrozumienie potrzeb inwestora. Tylko wtedy możemy mówić o prawdziwym rozwoju gospodarczym. My stawiamy na dialog z inwestorem – podkreśla Radosław Zawadzki, dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego.

Pro-inwestycyjn? i pro-gospodarcz? orientację województwa widać w liczbach. Stolica województwa warmińsko-mazurskiego – Olsztyn – sukcesywnie powiększa wielkość swojej powierzchni biurowej. Dwie prężnie działaj?ce specjalne strefy ekonomiczne (Suwalska i Warmińsko-Mazurska) przyci?gaj? coraz więcej inwestorów. Tylko w 2014 roku Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. wydała 16 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy zadeklarowali ponad 849 mln zł nakładów inwestycyjnych, utworzenie 802 nowych i utrzymanie ponad 2900 miejsc pracy. Na Warmii i Mazurach zainwestowały tak silne międzynarodowe marki, jak m.in. Michelin, Philips Lighting, Citi Group, IKEA, Transcom Worldwide, ABB, Alstom czy Heineken. Michelin zdecydował się ostatnio na wart? ponad 10 mln euro reinwestycję – rozbudowę swojego Centrum Logistycznego w Olsztynie do 90 tysięcy metrów kwadratowych, które stanie się jednym z największych magazynów Michelin na świecie i największym w Europie Środkowo-Wschodniej. Składowane w nim będ? opony produkowane nie tylko w Olsztynie, ale także w fabrykach Michelin w Rosji, Rumunii, na Węgrzech, a nawet Japonii, Tajlandii i USA.

Festiwal co roku gromadzi przedstawicieli wszystkich samorz?dów z Warmii i Mazur, szeroko rozumianych instytucji otoczenia biznesu oraz przedsiębiorców. Wśród prelegentów znajduj? się wysokiej klasy specjaliści reprezentuj?cy agendy rz?dowe, firmy doradcze oraz instytucje świadcz?ce usługi dla biznesu. Tematem tegorocznej edycji Festiwalu s? reinwestycje, innowacyjność i budowanie atrakcyjnego dla inwestorów wizerunku gminy. Patronem merytorycznym Festiwalu jest firma doradcza Citybell Consulting.

RAMOWY PROGRAM FESTIWALU PROMOCJI GOSPODARCZEJ WARMII I MAZUR 2015

Więcej informacji na stronie: www.festiwalpromocji.pl.

Do pobrania

Download RAMOWY-PROGRAM-FESTIWALU-PROMOCJI-GOSPODARCZEJ-WARMII-I-MAZUR-2015.doc  (DOC • 85 KB)

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!