Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Realne wynagrodzenia wzrosły po raz pierwszy od lipca 2022 r.

Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w czerwcu do 11,9% r/r wobec 12,2% w maju, kształtując się poniżej konsensusu rynkowego (12,1%) i zgodnie z naszą prognozą. W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach zwiększyły się w czerwcu o 0,4% r/r wobec spadku o 0,7% w maju, co jest ich pierwszym wzrostem od lipca 2022 r. Dane o strukturze wzrostu płac w czerwcu wskazują, że za zmniejszenie tempa wzrostu nominalnych wynagrodzeń ogółem pomiędzy majem a czerwcem odpowiadała przede wszystkim niższa dynamika płac w górnictwie (-4,9% r/r w czerwcu wobec 20,2% w maju). Przeciwny wpływ miał natomiast wzrost dynamiki wynagrodzeń w przetwórstwie (12,2% r/r w czerwcu wobec 11,3% w maju), co stanowi pewne zaskoczenie w kontekście procesów restrukturyzacyjnych obserwowanych w tym sektorze (patrz poniżej) i ma naszym zdaniem przejściowy charakter. Oczekujemy, że w kolejnych kwartałach nominalna roczna dynamika płac będzie kształtować się w łagodnym trendzie spadkowym, który będzie również obserwowany w przypadku przeciętnego wynagrodzenia w całej gospodarce. Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku obniżenia nominalnego tempa wzrostu płac w kolejnych kwartałach będzie oczekiwany przez nas silny spadek inflacji i związane z nim zmniejszenie presji płacowej w przedsiębiorstwach.

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!