Zobacz także  •  Izba  •  Członkowie

Razem możemy osiągnąć więcej niż osobno - podsumowanie Polsko-Francuskiego Forum Gospodarczego

9 grudnia odbyło się w Krakowie Polsko-Francuskie Forum Gospodarcze z udziałem przedstawicieli biznesu oraz ministrami gospodarki Polski i Francji.

Premier Mateusz Morawiecki otworzył swoim wystąpieniem Polsko-Francuskie Forum Gospodarcze, które odbywa się dziś na Wawelu. Ponad 200 uczestników rozmawiało na tematy związane z energetyką, innowacjami technologicznymi, a także odbudową Ukrainy. 

W swoim wystąpieniu Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że francuskie firmy odegrały duża rolę w polskiej transformacji. Zaznaczył, że prawdziwy sukces osiągniemy tylko wtedy gdy wygrają wszyscy, a razem możemy osiągnąć więcej niż osobno.

W otwierającym panelu dyskusyjnym udział wzięli: Geoffroy Roux de Bézieux, Prezes MEDEF, Olivier Becht, Minister delegowany handlu zagranicznego, atrakcyjności i obywateli francuskich za granicą, Waldemar Buda, Minister Rozwoju i Technologii oraz Piotr Dytko, Członek Zarządu wykonujący funkcję i obowiązki Prezesa Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Waldemar Buda podkreślił, że Polska to pierwszy wybór dla inwestycji zagranicznych w Europie. Polsko-francuskie relacje mają długą tradycję i jest duży potencjał do ich rozwoju.

Olivier Becht przypomniał, że Polska jest jednym z dziesięciu najważniejszych partnerów handlowych Francji. W ramach naszej współpracy musimy po pierwsze dbać o zdrowe społeczeństwa, ale też o zrównoważony i odpowiedzialny rozwój. W tym celu pomogą nam nowoczesne technologie. Europa może wygrać tylko razem. Inaczej będzie to jedynie rozgrywka między USA, a Chinami. Polskie firmy mają dużą rolę do odegrania w procesie modernizacji i transformacji.

Waldemar Buda podkreślił, że światowa gospodarka jest przeorientowana na krótkie łańcuchy dostaw. Wiele inwestycji będzie lokowanych w Europie, dlatego też jest to szansa dla Polski i Francji. Przemysł francuski powinien zwiększyć zaangażowanie inwestycyjne w naszym kraju.

Minister Rozwoju dodał, że chciałby z Francją współpracować w zakresie energii nuklearnej. Polska nie zamknęła tutaj żadnych dróg i nadal jest otwartość na francuską technologię. Czy to się uda? Te strategiczne decyzję są w gestii premiera i prezydenta, ale nadal mamy pole do współpracy.

Oliver Becht zaznaczył, że nadal jesteśmy świadkami globalizacji, a globalne relacje i łańcuchy dostaw odgrywają istotną rolę. Pandemia pokazała, że trzeba dywersyfikować źródła dostaw. Jednak konkurencyjność Europy względem Azji nadal jest słaba jeśli chodzi o plasowanie produkcji. Powinniśmy zatem myśleć o strategicznej autonomii Europy. Żyjemy w czasach niestabilności geopolitycznej. Trzeba mieć zdolność i być przygotowanym na to, by w razie potrzeby zachować suwerenność Europy. Zarówno Polska, jak i Francja mają pewne zasoby i przewagi strategiczne, jak choćby sektor IT w Polsce. Dlatego każdy kraj powinien dostarczyć takich wartości, w których jest mocny, by wspólnie bronić suwerenności Europy.

Geoffroy Roux de Bézieux zaznaczył, że patrząc na aktualne wyzwania, należy postawić na współpracę w zakresie cyberbezpieczenstwa i rozwoju IT. Energia i rozwiązania digitalowe powinny stanowić dwa filary polsko-francuskiej współpracy.

Piotr Dytko podkreślił rolę sektora R&D, dzięki któremu możemy myśleć o innych polach współpracy polsko-francuskiej. Bez pracy inżynierów nie byłoby rozwoju w innych obszarach. Polsko-francuskie relacje mają długą tradycję i są bardzo głębokie, dlatego też warto, by tego rodzaju spotkania były kontynuowane w innych dziedzinach.

Zarówno francuski, jak i polski minister podkreślili, że u podstawy polsko-francuskich relacji stać będą przedsiębiorcy i nic nie stoi na przeszkodzie, by nadal je rozwijać.

Minister Buda zaznaczył, że nie można myśleć o odbudowie Ukrainy bez Polski. Tutaj będzie baza wypadowa dla firm, które będą chciały się zaangażować w ten proces. To jest też miejsce dla firm francuskich, by stąd prowadziły działania na wschodzie. Potencjał zbudowany w Polsce będzie przekładał się na Ukrainę.

Druga debata poświęcona była tematyce rozwoju współpracy w dziedzinie cyfrowej, a trzecia dotyczyła współpracy w obszarze energetyki. Udział w niej wzięli: Adam Guibourgé-Czetwertyński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu, Thierry Deschaux, Dyrektor Generalny EDF w Polsce, Alicja Chilińska-Zawadzka, CEO, EDF Renewables Polska oraz Filip Grzegorczyk, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

Minister Guibourgé-Czetwertyński powiedział, że obecna sytuacja zrewidowała twierdzenie, że rynek zapewni nam bezpieczeństwo energetyczne. Wsparcie państwa w tym obszarze jest niezwykle istotne. Musimy pamiętać o wyzwaniach społecznych w systemie energetycznym, by nie zapomnieć o najuboższych, których trzeba zabezpieczyć pod kątem dostępu do energii.

Thierry Deschaux przypomniał, że na przestrzeni ostatnich 15 lat różnie układała się realizacja polityki energetycznej w Polsce. Jednak od 2020 roku nabrała ona tempa. Nowe plany energetyczne, wygaszanie węgla, przechodzenie na energię odnawialną. To te obszary, w których prowadzone są działania. Kryzys energetyczny, który jest konsekwencją wojny pokazuje, że suwerenność energetyczna staje się priorytetowa.

Agnieszka Chilińska-Zawadzka, podkreśliła potencjał polskiego Bałtyku, który może być cennym źródłem energii offshore dla całej Europy. Transformacja energetyczna, to długoletni, złożony projekt, który wymaga dużego zaangażowania wielu podmiotów. Energetyka odnawialna jest bardzo istotnym elementem, a plany w tym zakresie są ambitne. Dużo doświadczeń może być przenoszonych z rynku francuskiego na rynek polski, gdzie może powstać wiele lokalnych kooperacji z dostawcami, a takie działania ożywiają gospodarkę lokalną. 

Filip Grzegorczyk przypomniał, że Grupa Azoty jest największym producentem wodoru w naszym kraju. Polskę i Francję łączy możliwość współpracy atomowej, zarówno jeśli chodzi o duże bloki, jak i małe reaktory modułowe. To może zastąpić paliwa kopalne w przemyśle. W średnim okresie przyszłość węgla jest przesądzona, dlatego też należy myśleć o innych źródłach niż odnawialne, które nie są w 100% stabilne.

W dalszej części Forum odbywały się cztery równoległe warsztaty i debaty dotyczące takich tematów jak: nowe technologie w sektorze energetycznym i wodorowym, wsparcie inwestycji ze środków europejskich i krajowych, perspektywy polsko-francuskiej współpracy w obszarze odbudowy Ukrainy, a także czynniki sukcesu w rozwoju na rynku francuskim. 

W tym ostatnim warsztacie udział wzięła również Monika Constant, która mówiła o kluczowych aspektach prowadzenia biznesu we Francji z naciskiem na różnice kulturowe i aspekty, o które należy zadbać, przy prowadzeniu negocjacji z francuskimi kontrahentami. 

Kolejna edycja Forum Gospodarczego zaplanowana jest na przyszły rok i odbędzie się ono w Paryżu. Tegoroczne Forum zostało zorganizowane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu, MEDEF France, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, we współpracy z Francusko-Polską Izbą Gospodarczą, Ambasada Francji w Polsce, Polsko-Francuską Izbą Przemysłowo-Handlową, a także Ambasadą Polski w Paryżu. 

Zachęcamy do zapoznania się również z komunikatem przygotowanym przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji >>>

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!