Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Raport z działań Lekarzy bez Granic: 16 milionów konsultacji medycznych

W 2022 roku personel Lekarzy bez Granic pracował w ponad 75 krajach. Udzieliliśmy ponad 16 milionów konsultacji medycznych, pomogliśmy przyjść na świat pond 320 tysiącom dzieci, a ponad 127 tysięcy dzieci leczyliśmy w naszych szpitalach z powodu ostrego niedożywienia. Przeprowadziliśmy ponad 118 tysięcy operacji i zabiegów chirurgicznych i ponad 425 tysięcy konsultacji w obszarze zdrowia psychicznego. Tylko na malarię leczyliśmy grubo ponad 4 mln osób.  

To tylko wybrane liczby z właśnie opublikowanego raportu rocznego z działań Lekarzy bez Granic w 2022 roku. W roku tym około jedna trzecia naszych działań miała kontekst wojenny. Ludziom dotkniętym przez wojnę pomagaliśmy m. in. w Ukrainie, gdzie leczyliśmy rannych, wspieraliśmy szpitale, nieśliśmy pomoc psychologiczną, docieraliśmy do chorych na terenach przyfrontowych, prowadziliśmy ewakuacje medyczne karetkami i specjalnym pociągiem medycznym.  

W 2022 roku na świecie masowo leczyliśmy niedożywienie, efekt nakładających się problemów takich jak konflikty zbrojne, przesiedlenia, kryzysy gospodarcze oraz susze i powodzie. Te ostatnie to skutki narastającego kryzysu klimatycznego, który z roku na rok coraz bardziej wpływa na sytuację humanitarną na świecie.  

W wielu miejscach na świecie pomagaliśmy też ludziom w drodze – z różnych przyczyn, często dramatycznych, zmuszonym do opuszczenia swoich domów, dla których podróż wiąże się z wieloma niebezpieczeństwami oraz ryzykiem dla zdrowia i życia.  

Dziękujemy wszystkim, dzięki którym mogliśmy realizować naszą humanitarną misję.  

Zapraszamy do współpracy firmy, które chciałyby włączyć się w nasze działania.  

Kontakt dla firm: Joanna Sękiewicz, +48 533 468 552, firmy@warsaw.msf.org 

 

POBIERZ RAPORT 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!