Analizy i badania

Raport PwC „7 pokus polskiej energetyki”

<p style="text-align: justify;">Raport PwC „<a href="http://www.pwc.pl/trendywenergetyce" target="_blank">7 pokus polskiej energetyki</a>” jest już dostępny. Prezentuje 7 zagadnień, które stanowią wyzwanie zarówno dla firm energetycznych jak również państwa, które kształtuje warunki funkcjonowania branży. </p>

>

Rok 2016 jest dla spółek z sektora energetycznego czasem poszukiwań równowagi pomiędzy celami inwestorów i celami państwa w zakresie zapewnienia mocy wytwórczych w Polsce. To dzisiaj trzeba się zmierzyć ze stworzeniem warunków zapewniaj?cych rentowność inwestycji w nowe elektrownie a także oszacować przyszłość OZE. To także czas wzmożonej walki konkurencyjnej firm energetycznych na zmieniaj?cym się rynku cyfrowym.  

  • Co stanie się z rynkiem energetyki konwencjonalnej?  
  • Innowacje, szeroka oferta produktowa, a może inwestycje w cyfryzację s? kluczowymi czynnikami buduj?cymi przewagę konkurencyjn??  
  • Czy polska energetyka powinna usprawniać potencjał wewn?trz organizacji?  


To tylko wybrane tezy stawiane w raporcie do lektury, którego serdecznie zachęcamy:
http://www.pwc.pl/trendywenergetyce

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!