Izba

Raport CCIFP: Wyzwania dla Polski - odpowiedź biznesu. Dziś premiera interaktywnej publikacji

Zapraszamy do odkrycia cyfrowego Raportu i jego tematu przewodniego – TRANSFORMACJI EKOLOGICZNEJ

Polska stoi przed wieloma wyzwaniami, zarówno w sferze ekologicznej, gospodarczej, jak i społecznej. Dzisiaj decyduje się, w którą stronę pójdzie, jakie kierunki rozwoju wybierze. W tym procesie niebagatelną rolę odgrywają przedsiębiorcy, którzy mogą stać się akceleratorem zielonej transformacji. Czy razem podołamy zadaniu? Jak będzie wyglądała Polska za 10, 20, 50 lat? Raport cyfrowy Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej postara się odpowiedzieć na najbardziej palące wyzwania stojące przed Polską .

 

Zapraszamy do lektury raportu "Wyzwania dla Polski - odpowiedź biznesu", który w swojej pierwszej odsłonie skupia się na tematach dotyczących najistotniejszych aspektów TRANSFORMACJI EKOLOGICZNEJ.

 

PRZEJDŹ NA STRONĘ RAPORTU: WWW.WYZWANIADLAPOLSKI.PL

Inaugracja publikacji odbędzie się we wtorek 7/09/21 o godzinie 17.00 w Pawilonie CAFE FRANCE na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

 

W Polsce trwa transformacja energetyczna, która jest ogromnym wyzwaniem technicznym i finansowym, ale jednocześnie szansą na zbudowanie silnej i nowoczesnej gospodarki. Musimy jednak pamiętać, iż tylko dobrze zaplanowane i przeprowadzone procesy – przy współpracy wszystkich interesariuszy, w tym władz rządowych i lokalnych, społeczeństwa, biznesu, NGOs – pomogą zbudować nowoczesny zero-emisyjny sektor energii w Polsce.

Słowa wprowadzające do Raportu CCIFP Michała Kurtyka, Ministra Klimatu i Środowiska

 

Autorzy Raportu

 • Crido
 • Veolia
 • Bureau Veritas, Dassault Systemes, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Little Greenfinity, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Sodexo, Uczelnia Łazarskiego, UNEP GRID Warsaw

 

Tematy Raportu

 • Wyzwania zielonej transformacji
 • Europejski Zielony Ład – ryzyka, szanse, finansowanie
 • Mobilność przyszłości
 • Biznes wobec zmian klimatu, w kontekście najnowszego raportu IPCC - wyzwania i szanse
 • Innowacje bez kompromisów – ciepło ze ścieków w Szlachęcinie
 • Francuskie doświadczenia w obszarze walki ze zmianami klimatu: Obywatelski Konwent na rzecz Klimatu
 • Ślad węglowy – jak i po co go liczyć?
 • Zielone FM – czyli Facility Management w zgodzie z przyrodą
 • Zrównoważona konsumpcja, a zysk ekonomiczny, czyli jak pogodzić cele biznesowe z wyzwaniami środowiskowymi?
 • Zielona odbudowa szansą na lepsze miasta
 • Mała kogeneracja odpowiada na duże problemy
 • Magazyny ciepła: w poszukiwaniu równowagi między produkcją a zużyciem
 • Smart cities i inteligentne sieci
 • Zagraniczni partnerzy i PPP jako szansa na ekologiczną transformację polskiej gospodarki

 

Wywiady w Raporcie

 • Frédéric Faroche, Dyrektor generalny Grupy Veolia w Polsce, Prezes zarządu
 • Krzysztof Bolesta, Dyrekcja generalna ds. Energii, Komisja Europejska
 • Agnieszka Oleksyn-Wajda, Dyrektor Instytutu Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska, Uczelnia Łazarskiego

 

 

Wyzwania dla Polski - odpowiedź biznesu | Wideoprezentacja

 

 

O Raporcie "Wyzwania dla Polski - odpowiedź biznesu"

Dowiedz się, o czym przeczytasz w naszej publikacji

 

W materiale Wyzwania zielonej transformacji, przygotowanym przez Veolia Polska, autorzy poruszają temat Gospodarki o Obiegu Zamkniętym zwracając uwagę na jego kompleksowość i wielopłaszczyznowość. GOZ, który dla większości społeczeństwa rozumiany jest jako recycling i segregacja odpadów ma bowiem wiele wymiarów i daje również szereg możliwości. W materiale pokazane są rozwiązania stosowane przez biznes, a w szczególności przez przemysł. Rozwijanie koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym oznacza bowiem często znajdowanie zastosowania dla zasobów, które dotąd były uznawane za nic nie warte odpady. Widać tutaj również ogromny postęp technologiczny i transfer wiedzy, który odbywa się pomiędzy np. oddziałami światowych grup z różnych krajów.

Eksperci z firmy CRIDO pochylili się nad Europejskim Zielonym Ładem opisując jego główne założenia, ale także szanse i wyzwania, które ze sobą niesie, szczególnie w takich sektorach jak przemysł, elektroenergetyka, transport, budownictwo, ale też rolnictwo. Szerzej opisują również możliwości i nadzieje, które niesie ze sobą wykorzystanie wodoru, jako alternatywnego i czystego paliwa, zastępującego paliwa kopalne. Eksperci zwracają uwagę na zmiany w strukturze gospodarki i zastępowanie niektórych tradycyjnych branż i sektorów przez nowe. Drugim obszarem, który opisują autorzy z firmy CRIDO, jest kwestia finansowania zielonego ładu, a właściwie reform, które ten ład wymusza. W materiale poznamy główne źródła finansowania zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim.

Eksperci z firmy Dassault Systems pochylili się nad tematem mobilności przyszłości. Pojawiają się w nim nie tylko kwestie wprowadzania i rozwoju pojazdów elektrycznych, ale też bardziej futurystyczne pomysły jak pojazdy autonomiczne, czy subskrypcyjny model korzystania z pojazdów. Temat ten jest niezwykle istotny, gdyż według prognoz McKinsey Global Institute, dzięki szybkiej poprawie ekonomiki pojazdów elektrycznych i naciskom regulacyjnym w różnych krajach europejskich do 2040 roku około 70 proc. wszystkich pojazdów sprzedawanych w Europie w różnych segmentach (samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe i autobusy) będzie posiadać napęd elektryczny.

Marzena Strzelczak, Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu wraz z Agnieszką Kłopotowską, menadżerką projektów w FOB pochyliły się nad najnowszym raportem IPCC w kontekście wyzwań i szans dla biznesu. Związek między zmianami klimatu a prowadzeniem działalności gospodarczej jest nierozerwalny i coraz bardziej oczywisty. Decyzje i działania biznesowe mogą przyspieszać lub spowalniać zmiany klimatu, na które trzeba patrzeć z perspektywy ryzyk, ale i szans. Szacuje się, że od dziś do 2100 r. potencjalne straty finansowe wynikające ze zmian klimatu mogą wynieść od 4,2 bln USD do nawet 43 bln USD; Jednocześnie jednak przewiduje się, że adaptacja do zmian klimatu i łagodzenie ich skutków stworzą do 2030 r. możliwości inwestycyjne o wartości sięgającej do 26 bln USD[1]. To zdecydowanie szanse, warto i należy je uwzględnić w planowaniu rozwoju przedsiębiorstw. Autorki próbują odpowiedzieć na pytanie o to w jaki sposób sprostać wszystkim wyzwaniom i nie przyczyniać się do dalszego pogarszania się sytuacji klimatycznej, jednocześnie dając sobie szansę nie tylko na przetrwanie, ale i na rozwój?

Katarzyna Udrycka, ekspertka w obszarze zmian klimatu podsumowała wyniki prac francuskiego Obywatelskiego Konwentu na rzecz Klimatu, który wypracował 149, niekiedy bardzo daleko idących rekomendacji dla rządu w obszarze walki ze zmianami klimatycznymi. Interesująca jest sama koncepcja i skład Konwentu, który złożony był ze 150 Francuzów i Francuzek powyżej 16 roku życia, wybranych w losowaniu, w proporcjach odzwierciedlających skład francuskiego społeczeństwa. Zanim przystąpili do prac otrzymali wsparcie merytoryczne i duża dawkę wiedzy od ekspertów. Wypracowane postulaty dotyczyły pięciu obszarów: transport, konsumpcja, budownictwo, produkcja i praca oraz żywienie. O tym co z tych ambitnych propozycji zostało wdrożonych w życie dowiedzą się Państwo z naszego raportu.

Eksperci z Bureau Veritas przygotowali artykuł, który bardzo szczegółowo opisuje czym jest ślad węglowy, jak należy go liczyć i dlaczego jest on coraz ważniejszy w relacjach biznesowych i budowaniu strategii firm.

Maria Andrzejewska, Dyrektor Generalna Centrum UNEP GRID Warszawa oraz Bartłomiej Kozek kierownik Działu Zielonej Transformacji w tej organizacji, przygotowali materiał dotyczący wyzwań dla miast w obszarze zielonej transformacji. Wskazują na obszary, które wymagają największych działań, tak by zapewnić komfort życia swoim mieszkańcom, a jednocześnie zbliżać się do celów wyznaczonych przez zielony ład i polskie zobowiązania klimatyczne. Mówimy tutaj zarówno o dostarczaniu energii, czy ciepła, zarządzaniu systemem transportu, wprowadzanie założeń gospodarki o obiegu zamkniętym, a także racjonalnej i odpowiedzialnej gospodarce wodnej.

W raporcie staramy się nie tylko pokazywać wyzwania, ale również szukamy takich przykładów działań, które już teraz pozwalają z większym optymizmem spoglądać w przyszłość. Przywołujemy rozwiązania wdrażane w takich branżach jak energetyka, ciepłownictwo, zarządzanie nieruchomościami, przemysł samochodowy, czy gospodarka odpadami. Powołujemy się na międzynarodowe doświadczenia firm, które mogą być przeniesione z jednego kraju do drugiego, jak to miało miejsce w przypadku grupy Veolia, która francuskie rozwiązanie zintegrowanego centrum zarządzania energią przeniosła do Warszawy. Firma pokazuje również pomysły rodzimych inżynierów, które sprawdziły się w Polsce, a potem zostały z powodzeniem przeniesione na inne rynki.

Poza artykułami w raporcie znajdą Państwo również wywiady na tematy związane ze zrównoważonym rozwojem i transformacją ekologiczną. Z Krzysztofem Bolestą, z Komisji Europejskiej rozmawiamy o sposobach wychwytywania CO2. Z Agnieszką Oleksyn-Wajda, Dyrektorem Instytutu Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska na Uczelni Łazarskiego mówiliśmy o zrównoważonej konsumpcji i zastanawialiśmy się czy da się być efektywnym w biznesie i generować zyski, przy jednoczesnym promowaniu odpowiedzialnego modelu konsumpcji? Natomiast z Fredericem Farochem, dyrektorem generalnym Gupy Veolia i prezesem zarządu rozmawialiśmy o rozwiązaniach, które już teraz przyczyniają się do zmniejszenia śladu węglowego, roli biznesu w realizacji zielonego ładu, ale także celach firmy w zakresie zbliżania się do neutralności klimatycznej.

 


[1] (https://newclimateeconomy.report/2018

 

 

Partnerzy publikacji

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!