Ranking firm audytorskich „Rzeczpospolitej” – 8. miejsce Rödl & Partner

<p style="text-align: justify;">Rödl &amp; Partner zajął 8. miejsce w rankingu „Firmy audytorskie wg przychodów” dziennika „Rzeczpospolita” za rok 2014. Obecność, kolejny rok z rzędu, wśród pierwszej dziesiątki najbardziej dochodowych firm audytorskich w Polsce potwierdza silną i stabilną pozycję Rödl &amp; Partner na rynku.</p>

>

Wysoka pozycja na rynku usług audytorskich wymaga ci?głego rozwoju narzędzi pracy i dostosowania ich do standardów międzynarodowych, stałego podnoszenia jakości i efektywności czynności rewizyjnych, ale przede wszystkim obsługi klientów w skali globalnej. Tego właśnie coraz częściej oczekuj? nasi klienci, którzy chętnie korzystaj? z kompleksowych usług ł?cz?cych szeroki zakres badania sprawozdania finansowego z doradztwem prawnym oraz doradztwem podatkowym. Właśnie te czynniki odpowiadaj? za nasz? siln? pozycj? na rynku usług audytorskich. – Magdalena Ludwiczak, biegły rewident, Partner odpowiedzialny w Rödl & Partner za audyt w Polsce.

Jak pokazuje ranking „Firm audytorskich wg przychodów”,   silna pozycja na rynku może opierać się na jakości, a nie ilości. Z naszych obserwacji wynika, że klienci posiadaj?cy międzynarodowe doświadczenie b?dź kapitał, maj? większ? świadomość wagi usług audytorskich. Tacy klienci zdaj? sobie sprawę, że jest to obszar, na którym nie warto oszczędzać i przywi?zuj? duż? wagę do rzetelnej i profesjonalnej realizacji oferowanych im usług. Podejście stawiaj?ce na jakość przynosi efekty - corocznie zajmujemy wysok? pozycję w rankingu firm audytorskich – Therese Baginski, biegły rewident, Partner odpowiedzialny w Rödl & Partner za audyt w Polsce.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!