Analizy i badania

Ranking aktywności medialnej głównych ekonomistów bankowych

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym roku dziennikarze prasowi, radiowi i telewizyjni najczęściej prosili o komentarze makroekonomiczne Jakuba Borowskiego z Credit Agricole – wynika z badania dotyczącego obecności medialnej głównych ekonomistów bankowych przygotowanego przez „PRESS-SERVICE Monitoring Mediów”.</p>

>

Najbardziej opiniotwórcze media (prasa, radio, telewizja) aż 657 razy wykorzystały w 2014 r. wypowiedzi głównego ekonomisty Credit Agricole. Na drugim miejscu – pod względem liczby komentarzy – uplasowała się Monika Kurtek z Banku Pocztowego, do wypowiedzi której dziennikarze odnosili się 383 razy, a na trzecim Janusz Szewczak ze SKOK, cytowany 279 razy. W pierwszej pi?tce znaleźli się także: Wiktor Wojciechowski z Plus Banku oraz główny ekonomista Societe GeneraleJarosław Janecki.

Wykres 1. Top 5 głównych ekonomistów bankowych pod względem liczby publikacji od 1.01.-31.12.2014 r.

Wypowiedzi Jakuba Borowskiego dotyczyły przede wszystkim bież?cych prognoz gospodarczych, polityki fiskalnej oraz monetarnej. Komentarze głównego ekonomisty Credit Agricole – podobnie jak głównego ekonomisty SKOK -   pojawiały się   najczęściej w prasie (odpowiednio 331 i 154 razy). Natomiast w przypadku głównej ekonomistki Banku Pocztowego dominowała obecność radiowa (246).

   Wykres 2. Top 5 głównych ekonomistów bankowych pod względem liczby publikacji od 1.01.-31.12.2014 r. w podziale na media

Największa aktywność medialna głównego ekonomisty Credit Agricole przypadła na lipiec oraz październik. W tych miesi?cach liczba publikacji, w których wymieniono jego nazwisko, wyniosła odpowiednio 93 i 85. Z kolei Monika Kurtek szczyt popularności osi?gnęła w sierpniu – w tym miesi?cu przytoczono jej wypowiedzi 73 razy. Dziennikarze dosyć równomiernie przez cały rok cytowali materiały Janusza Szewczaka.

Wykres 3. Zmiany w czasie ukazywania się publikacji na temat Top 5 głównych ekonomistów bankowych pod względem liczby publikacji od 1.01.-31.12.2014 r.

Z danych dotycz?cych wskaźnika dotarcia* analizowanych publikacji wynika, że wypowiedzi Moniki Kurtek miały największ? wartość potencjalnych kontaktów odbiorców z przekazem (333 mln). W tej klasyfikacji główna ekonomistka Banku Pocztowego zamieniła się miejscem z Jakubem Borowskim (263 mln). Na miejscu trzecim uplasował się Jarosław Janecki z Societe Generale (niemal 133 mln), a na czwartym Grzegorz Maliszewski z Banku Millennium. Top 5 w tej kategorii zamyka Janusz Szewczak.

  

Wykres 4. Top 5 głównych ekonomistów bankowych pod względem wskaźnika dotarcia od 1.01.-31.12.2014 r.

Metodologia:
Badanie dotyczyło obecności w najbardziej opiniotwórczych mediach (prasie, radio, telewizji) głównych ekonomistów bankowych. Do analizy zakwalifikowano te banki, które miały w swoich strukturach stanowisko głównego ekonomisty. Badaniu poddano materiał pochodz?cy z monitoringu ponad 1000 tytułów prasowych oraz 100 stacji radiowych i telewizyjnych w okresie od stycznia do grudnia 2014 r.

*Wskaźnik dotarcia publikacji określa, jak liczba informacji przekłada się na potencjaln? liczbę osób, które zapoznały się z treści? przekazu.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Dobry start procentuje

Czy to firmy maja zabiegać o najlepszych kandydatów, czy też najlepsi kandydaci o firmy? Pytanie to staje się znaczące, bo na rynek pracy wchodzi tzw....

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!