Aktualności firm stowarzyszonych

Radosław Kuczyński na stanowisku prezesa zarządu EFL

<p style="text-align: justify;">Rada Nadzorcza EFL powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Pana Radosława Kuczyńskiego. Radosław Kuczyński pracuje w sektorze finansowym od 18 lat.</p>

>

Jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. Studiował również we Francji, gdzie ukończył studia podyplomowe na kierunku zarz?dzania systemami przemysłowymi w Ecole Centrale de Paris.
Radosław Kuczyński karierę zawodow? rozpocz?ł w 1995 roku w centrali firmy Lukas we Wrocławiu. Od połowy 1997 roku zwi?zał się z grup? BNP Paribas rozpoczynaj?c pracę w dziale analiz statystycznych firmy BNP Paribas Personal Finance (dawniej Cetelem) w Paryżu. W kolejnych latach zajmował stanowiska dyrektorskie w centrali i filiach zagranicznych Cetelem oraz BNP Paribas. Od 1998 roku pracował jako Dyrektor Działu IT, pocz?tkowo w Cetelem Polska, a następnie w niemieckiej filii firmy, gdzie od 2004 roku odpowiadał również za dział planowania finansowego i kontrolingu. W latach 2006 – 2007 Radosław Kuczyński był zastępc? Dyrektora Regionu Eurazja-Afryka Północna w centrali grupy BNP Paribas Personal Finance w Paryżu. Przez kolejne 4 lata pracował jako członek zarz?du banku   UkrSibbank na Ukrainie, gdzie był odpowiedzialny za rozwój linii biznesowej Personal Finance. Od 2011 roku Radosław Kuczyński był członkiem zarz?du Cetelem w Republice Czeskiej, odpowiedzialnym za marketing i sprzedaż.
Od 16 września 2013 roku pełni funkcję Prezesa Zarz?du EFL.

Europejski Fundusz Leasingowy SA powstał w 1991 roku, jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od pocz?tku aktywnie wspiera rozwój przedsiębiorczości w Polsce. W myśl hasła „Więcej przestrzeni dla przedsiębiorczych”, konsekwentnie poszerza zakres rozwi?zań dla biznesu i dba o zaspokojenie potrzeb swoich klientów, zapewniaj?c najwyższ? jakość obsługi. EFL jest dostawc? kompleksowych rozwi?zań finansowych oferuj?c szeroki pakiet produktów – leasing, pożyczkę, wynajem długoterminowy, faktoring oraz produkty dodatkowe. EFL dostarcza konkretne korzyści dopasowane do potrzeb biznesowych klientów oraz sytuacji rynkowej. Od 2001 roku EFL jest części? Grupy Crédit Agricole, co gwarantuje firmie stabilność finansow? i bezpieczeństwo oraz pozwala korzystać z wiedzy i doświadczeń instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. EFL od ponad 20 lat współpracuje z najbardziej licz?cymi się producentami i dostawcami maszyn, urz?dzeń, pojazdów oraz innych środków trwałych. Firma została wyróżniona m.in. tytułami Firmy Przyjaznej Klientowi, Firmy Wysokiej Reputacji, Finansowej Marki Roku, Perły Polskiej Gospodarki i Najlepszego Partnera w Biznesie. Już 240 tysięcy klientów wybrało EFL na swojego partnera w biznesie. Więcej na: www.efl.pl

Grupa Credit Agricole SA debiutowała na polskim rynku finansowym w 2001 roku. Oferuje swoim klientom szerok? gamę rozwi?zań finansowych w zakresie produktów bankowych, leasingowych, ubezpieczeniowych i factoringowych. W skład grupy wchodz? między innymi Credit Agricole Bank Polska (dawny Lukas Bank), Grupa Europejskiego Funduszu Leasingowego (EFL, Carefleet, EFL Finance, EFL Service, Credit Agricole Commercial Finance Polska SA), a także Credit Agricole Corporate and Investment Bank Oddział w Polsce SA oraz Credit Agricole Ubezpieczenia na Życie SA Więcej o Grupie CA Polska na www.ca-polska.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Dobry start procentuje

Czy to firmy maja zabiegać o najlepszych kandydatów, czy też najlepsi kandydaci o firmy? Pytanie to staje się znaczące, bo na rynek pracy wchodzi tzw....

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!