Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Rada Polityki Pieniężnej podjęła w ubiegłym tygodniu decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie (stopa referencyjna NBP wynosi 5,75%)

Decyzja RPP była zgodna z naszą prognozą i konsensusem rynkowym. W komunikacie Rada zaakcentowała, że oczekiwany spadek inflacji w najbliższych miesiącach będzie tylko przejściowy ze względu na perspektywę wygaszenia działań osłonowych w obszarze cen żywności i nośników energii. W komunikacie znalazło się również odniesienie do relatywnie niskiej dynamiki PKB w Polsce w IV kw. 2023 r. i wysokiej niepewności co do perspektyw wzrostu gospodarczego w najważniejszych gospodarkach. Uważamy, że z uwagi na wysoką niepewność kluczową przesłanką kolejnych decyzji w polityce pieniężnej będą wyniki marcowej projekcji NBP (por. MAKROpuls z 07.02.2024). W ubiegłym tygodniu odbyła się również zwyczajowa konferencja prasowa prezesa NBP A. Glapińskiego. Zapowiedział on, że inflacja powróci w marcu do celu inflacyjnego. Podkreślił jednak, że ze względu na perspektywę wygaszenia działań osłonowych w obszarze cen żywności i nośników energii przebieg inflacji w II poł. 2024 r. charakteryzuje się dużą niepewnością. A. Glapiński stwierdził również, że jeśli nie wydarzy się nic nieoczekiwanego to jego zdaniem wśród członków RPP nie będzie większości, która mogłaby przegłosować obniżkę stóp procentowych w tym roku. Przedstawił również swój osobisty pogląd, zgodnie z którym do końca br. stopy procentowe pozostaną na niezmienionympoziomie. A. Glapiński powiedział również, że sprzedaż obligacji skupionych przez NBP podczas pandemii jest teoretycznie możliwa, niemniej nie była jeszcze dyskutowana i jest mało prawdopodobna. Zaznaczył, że on, jak również jego zdaniem większość Rady, jest przeciwna sprzedaży tych obligacji. Jastrzębi wydźwięk konferencji prasowej prezesa NBP doprowadził do obniżenia oczekiwań na obniżki stóp procentowych w Polsce, a w konsekwencji również do umocnienia złotego. Wypowiedzi prezesa NBP stanowią znaczące ryzyko w górę dla naszego scenariusza, zgodnie z którym RPP obniży stopy procentowe o 25pb w marcu i lipcu br.

 

ZOBACZ RAPORT

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!