Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Rada Ministrów przyjęła program wsparcia dla przedsiębiorców na rok 2023, związany z wzrostami cen energii elektrycznej oraz gazu ziemnego

W dniu 8 sierpnia 2023 r. Rada Ministrów przyjęła ostateczną treść programu pod nazwą “Pomoc dla przedsiębiorstw energochłonnych związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.” Celem programu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom wzrostu cen energii elektrycznej oraz gazu ziemnego.

 

 

Program będzie obejmował szeroką grupę przedsiębiorców, którzy ponieśli negatywne skutki związane ze drastycznym wzrostem kosztów zakupu energii elektrycznej oraz gazu ziemnego w 2023 roku (w stosunku do roku 2021), a budżet przeznaczony na wsparcie w 2023 roku ma wynosić 5,5 miliarda złotych.

Więcej o samym programie pisaliśmy we wcześniejszym artykule.

Istotne jest, że w ostatecznej wersji programu wsparcia zrezygnowano z trzech okresów wnioskowanych, uwzględniając 2 tury naboru dla pomocy podstawowej oraz jedną w zakresie pomocy zwiększonej.

Zgodnie z ostatnimi zapowiedziami nabór wniosków w ramach programu (na pierwszą turę podmiotów wnioskujących o pomoc w wariancie podstawowym oraz dla podmiotów wnioskujących o rozszerzony wariant wsparcia) ma się rozpocząć jeszcze sierpniu 2023 r.

Czas trwania naboru ma wynosić dwa tygodnie od dnia jego rozpoczęcia a rekompensaty mają zostać wypłacone przedsiębiorcom w okolicach października 2023 roku.

W naszej ocenie powyższe warunki, jak również wyjątkowo krótki termin trwania naboru sprawiają, że prace przygotowawcze do wnioskowania należy rozpocząć niezwłocznie.

W przypadku zainteresowania przedstawionym tematem, odsyłamy do informacji na temat naszych usług wsparcia przy wnioskowaniu w ramach programu rekompensat.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!