Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Rada czeka na marcową projekcję NBP

W komunikacie Rada zwróciła również uwagę na relatywnie niski wzrost PKB w Polsce w IV kw. 2023 r. W komunikacie znalazły się również odniesienia do utrzymującego się spowolnienia wzrostu PKB w strefie euro, w tym tendencji recesyjnych w Niemczech. Rada nawiązała również do wysokiej niepewności co do perspektyw wzrostu gospodarczego w najważniejszych gospodarkach. W przypadku danych o inflacji Rada ponownie odwołała się do danych grudniowych z uwagi na brak publikacji GUS o wstępnej inflacji za styczeń. Doprecyzowała jednocześnie ocenę, że „w I kw. 2024 r. roczna dynamika CPI prawdopodobnie istotnie spadnie, przy czym spadek inflacji bazowej będzie wolniejszy” (w styczniowym komunikacie ocena ta dotyczyła również kolejnych kwartałów). Można zatem oczekiwać, że z uwagi na wysoką niepewność kluczową przesłanką kolejnych decyzji w polityce pieniężnej będą wyniki marcowej projekcji NBP.

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!