Izba

Rada CCIFP wybrana na nową kadencję

19 kwietnia Walne Zgromadzenie CCIFP wybrało 30 swoich przedstawicieli do Rady Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej.

Walne Zgromadzenie Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej odbyło się 19 kwietnia w Ambasadzie Francji w Polsce. Udział w nim wzięło ponad 100 reprezentantów firm członkowskich, którzy wybrali spośród 53 kandydatów swoich przedstawicieli do Rady CCIFP na trzyletnią kadencję. Wybory przeprowadzone zostały w ramach trzech osobnych kolegiów reprezentujących firmy małe, średnie i duże. 

Dziękujemy wszystkim kandydatom, którzy wystartowali w wyborach i chcieli włączyć się w prace na rzecz rozwoju CCIFP i polsko-francuskiego partnerstwa i gratulujemy nowo wybranym członkom Rady. 

Nowy skład Rady CCIFP wygląda następująco:

Kolegium duże firmy (15 członków):

 • AUCHAN RETAIL POLSKA, Gerard Gallet
 • BNP PARIBAS BANK POLSKA, Piotr Mietkowski
 • CARREFOUR POLSKA, Tareck Ouaibi
 • CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA, Bernard Muselet
 • GEODIS POLAND, Bogdan Młynarczyk
 • L'OREAL POLSKA, Valery Gaucherand
 • MICHELIN, Juan-Antonio Alvarez-Ossorio
 • NEXITY POLSKA, Adam Dąbkowski
 • ORANGE, Bertrand Grèzes-Besset
 • RENAULT POLSKA, Tomasz Mróz
 • SAINT-GOBAIN w POLSCE, Joanna Czynsz-Piechowiak
 • SODEXO POLSKA, Monika Bentkowska
 • VALEO AUTOSYSTEMY, Marek Potoczny
 • VEOLIA ENERGIA POLSKA, Agata Mazurek – Bąk
 • WYBOROWA - PERNOD RICARD, Fabrice Audan

Kolegium średnie firmy (8 członków):

 • B&B HOTELS POLSKA SP. Z O.O., Jakub Bilik
 • CALAN & ASSOCIES, Bertrand Jannet
 • DASSAULT SYSTEMS, Ireneusz Borowski
 • EXCO A2A, Raphael Vieuxmaire
 • GERFLOR POLSKA, Maciej Soszyński
 • GIDE LOYRETTE NOUEL, Paweł Grześkowiak
 • IPSEN POLAND, Ioana Parsons
 • LNA SANTE, Maxime Fouché

Kolegium małe firmy (7 członków):

 • AFFRE i WSPOLNICY, Joanna Affre
 • BALAJCZA SPECIALIZED TRANSLATIONS, Timea Balajcza
 • CZERNICKI 3C, Roman Czernicki
 • DESTINATION POLAND, Julien Hallier
 • EDF SA Przedstawicielstwo w Polsce, Thierry Deschaux
 • EXPERCONNECT, Thierry Doucerain
 • VOLTA POLSKA, Antoine Mocachen

Ponadto, do Rady Konsultacyjnej zostały zaproszone dwie osoby z kolegium średnich firm:

 • Data4, Services Poland, Adam Ponichtera
 • HAVAS PR WARSAW, Dorota Mazur

Pierwsze posiedzenie nowej Rady, na którym zostanie wybrany nowy, siedmioosobowy Zarząd CCIFP, odbędzie się 16 maja 2023. 

W trakcie Walnego Zgromadzenia został przyjęty również raport z działalności Izby za rok 2022, sprawozdanie finansowe, a dotychczasowy Zarząd i Rada otrzymali absolutorium ze sprawowanych funkcji. Ponadto członkowie przyjęli plan działań na rok 2023, a także budżet.

Dodatkowo przyjęte zostały dwie zmiany w statucie CCIFP:

 • ujednolicenie polskiej i francuskiej wersji dotyczącej sposobu wyłaniania kandydatów do rady
 • dodanie do kompetencji Rady wyboru audytora, który dokonywał będzie corocznego przeglądu sprawozdania finansowego, a także pełnego audytu na zakończenie kadencji Zarządu. 

Dziękujemy wszystkim ustępującym członkom Zarządu, Rady, Rady konsultacyjnej oraz Komisji Rewizyjnej za ich dotychczasowe zaangażowanie i wkład w rozwój naszej organizacji. Szczególne podziękowania kierujemy wobec François Colombié, który przez ponad 20 ostatnich lat wspierał CCIFP w działaniach, zarówno w charakterze członka Rady, Zarządu, Skarbnika jak i Prezesa CCIFP. 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!