Aktualności firm stowarzyszonych

Raczkowski Paruch otwiera biuro w Krakowie. dr Dominika Dorre-Kolasa partnerem kierującym biurem

<p style="text-align: justify;" lang="it-IT" align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span>2 października 2017 r. do grona partnerów kancelarii Raczkowski Paruch dołączyła Dominika Dörre-Kolasa, która pokieruje biurem kancelarii w Krakowie. To czwarte biuro kancelarii obok Warszawy, Poznania i Katowic. Biuro wesprze licznych klientów z Krakowa i  Małopolski.</span></span></p>

>

Dominika Dörre-Kolasa jest radc? prawnym oraz doktorem nauk prawnych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie doradztwa biznesowego zarówno dla korporacji międzynarodowych, jak i dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jest cenion? specjalistk? w dziedzinie prawa pracy oraz ochrony dóbr osobistych w   zatrudnieniu ze szczególnym uwzględnieniem mobbingu, dyskryminacji i ochrony danych osobowych.

Wcześniej przez dwanaście lat była zwi?zana z Kancelari? A.   Sobczyk i Współpracownicy, w której była partnerem.

Od ponad dziesięciu lat jest adiunktem w Katedrze Prawa Pracy i   Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz wykładowc? na Podyplomowych Studiach Prawa Pracy UJ.

Jest Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon maj?cej na celu wspieranie ochrony praw człowieka w kontekście zagrożeń, jakie niesie ze sob? rozwój społeczeństwa nadzorowanego. Posiada rozległe doświadczenie szkoleniowe. Od lat prowadzi szkolenia i   warsztaty dla kadry menadżerskiej.

Więcej na temat... Do zespołu kancelarii Raczkowski Paruch wraz z mec. Dominik? Dörre-Kolas? doł?czy dwóch prawników:

  • Maksymilian Biernot radca prawny, starszy prawnik
  • Adrian Szutkiewicz, aplikant radcowski, prawnik

Raczkowski Paruch to innowacyjna kancelaria prawna wyspecjalizowana w obsłudze przedsiębiorstw we wszystkich kwestiach prawnych zarz?dzania HR. Misj? Raczkowski Paruch jest dostarczanie przedsiębiorcom rozwi?zań w biznesie.

Zespół Raczkowski Paruch liczy obecnie 56 prawników. Wśród nich znajduje się prof. UW dr hab. Łukasz Pisarczyk, jeden z największych autorytetów prawa pracy w   Polsce.

Raczkowski Paruch jest członkiem Ius Laboris – największego stowarzyszenia prawniczego działaj?cego w ponad 50 jurysdykcjach. Raczkowski Paruch zapewnia dobrze skoordynowane wsparcie prawne w wielu krajach wraz z zaprzyjaźnionymi kancelariami, które s? liderami na swoich rynkach.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!