Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

QUIDEA: Już 64 zarejestrowane fundacje rodzinne

Warszawa, dnia 30 sierpnia 

Coraz więcej fundacji rodzinnych w Polsce 

Od 22 maja 2023 roku do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim wpłynęły 294 wnioski o rejestrację fundacji rodzinnej. Dotychczas zarejestrowane zostały 64 fundacje rodzinne.  

W międzyczasie ewolucji uległy przepisy podatkowe, a ich głębsza analiza pokazała nowe możliwości dla właścicieli nieruchomości komercyjnych, inwestorów giełdowych lub założycieli start-upów zainteresowanych założeniem fundacji rodzinnej. 

Fundacja rodzinna to nowa instytucja prawna w Polsce. Wzorowana jest na koncepcji zagranicznych fundacji rodzinnych, które funkcjonują choćby w takich krajach, jak: Austria, Holandia czy Księstwo Liechtenstein. Od 22 maja 2023, wraz z wejściem w życie ustawy o fundacji rodzinnej, fundatorzy mogą składać do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim wnioski o rejestrację swoich fundacji rodzinnych.  

Pierwsze miesiące funkcjonowanie fundacji rodzinnych pokazują znaczne nimi zainteresowanie. Polscy przedsiębiorcy długo czekali na taką możliwość. Trzeba przyznać, że od strony podatkowej jest to interesujące rozwiązanie – zarówno dla przedsiębiorców myślących o sukcesji, założycieli startupów chcących odseparować ryzyko biznesowe od majątku prywatnego, jak i menadżerów myślących o bezpiecznym pomnażaniu swojego majątku – mówi Michał Kwaśniewski, partner w firmie doradczej QUIDEA. 

Dla kogo fundacja rodzinna? 

Cele, jakie przyświecają fundatorom mogą być różne. Jednym z nich, najczęściej podnoszonym, jest skuteczne zaplanowanie sukcesji rodzinnego biznesu. Do tego dochodzi funkcja ochronna majątku w postaci zasady generalnego braku odpowiedzialności fundacji za długi fundatora. Tym samym czyni ją interesującą dla kadry menedżerskiej, która chciałaby odseparować majątek prywatny od sfery zawodowej.  

Zarówno założyciele i fundatorzy projektów biznesowych (np. start-upów) mogą być zainteresowani aspektem gromadzenia i pomnażania majątku za pośrednictwem fundacji rodzinnej w przypadku wychodzenia z jednego projektu i chęci zaangażowania uzyskanych środków w inne przedsięwzięcie. Szczególnie, że w przypadku inwestowania w określone aktywa fundacja nie zapłaci podatku aż do momentu dystrybucji środków do beneficjentów. A i wtedy podlega ona preferencyjnemu opodatkowaniu zryczałtowanym 15% podatkiem dochodowym (przy założeniu, że grono beneficjentów jest ograniczone do fundatora lub jego najbliższej rodziny). 

Z kolei indywidualni inwestorzy mogą upatrywać w konstrukcji fundacji rodzinnej – konkurencyjnej względem innych rozwiązań – platformy do inwestowania na rynku kapitałowym. Tym bardziej, że fundacja rodzinna ma o wiele szersze możliwości inwestycyjne m.in. w porównaniu do funduszy inwestycyjnych lub alternatywnych spółek inwestycyjnych (ASI).  

 

 

Co powinno nastąpić po rejestracji Fundacji?  

Założenie fundacji rodzinnej powinno być poprzedzone odpowiednimi rozmowami, żeby wypracować i ustalić wewnętrzne zasady gromadzenia i pomnażania majątku oraz dystrybucji świadczeń na rzecz beneficjentów. Natomiast zwieńczeniem prac prawnych powinno być przygotowanie dokumentacji tworzącej ład wewnętrzny fundacji rodzinnej i kształtującej zasady funkcjonowania jej organów oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej w ustawie. Ostatnim krokiem powinien być audyt aktywów z ich podziałem na te które powinny być przeniesione w pierwszej kolejności do fundacji oraz ewentualnie pozostałe, które z różnych przyczyn powinny być przedmiotem wniesienia w późniejszym czasie albo w ogóle pozostawać poza strukturą własnościową opartą o fundację rodzinną.  

Temat, ponieważ nowy, jest żywy i rozwojowy. Praktyka i głębsza analiza nowych przepisów, zwłaszcza od strony podatkowej, pokazuje nowe możliwości, zwłaszcza w obszarze tego, jakie aktywa można wnosić do fundacji rodzinnej. Popularne są nie tylko nieruchomości i papiery wartościowe, ale również dzieła sztuki, jachty lub aktywa zagraniczne – konkluduje Michał Kwaśniewski, partner w QUIDEA. 

------------------- 

Adnotacja: Informacje o liczbie złożonych wniosków (do dnia 21 sierpnia) pochodzą z Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim. Zostały one przekazane w piśmie z dnia 29 sierpnia 2023 roku w odpowiedzi na zapytanie ze strony QUIDEA w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  

 

O QUIDEA 

QUIDEA to firma doradcza, która w nowoczesny sposób podchodzi do zagadnień podatkowych. Naszą misją jest zapewnienie bezpieczeństwa podatkowego w prowadzeniu biznesu. Dzięki naszej wiedzy, doświadczeniu i rozumieniu realiów biznesowych, oferujemy jakościowe i unikatowe rozwiązania. 

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!