Aktualności firm stowarzyszonych

PwC rusza z badaniem satysfakcji pacjentów korzystających z publicznej opieki zdrowotnej w Polsce

<p style="text-align: justify;"><strong><em>Warszawa</em></strong><strong>, 20 listopada 2014 r. – Dzisiaj ruszyło pierwsze w Polsce badanie satysfakcji </strong><strong>pacjentów korzystających z publicznej opieki zdrowotnej (finansowanej przez NFZ), organizowane przez firmę PwC oraz DiA. Każdy pacjent może wyrazić swoją opinię na temat jakości świadczonych usług oraz funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce poprzez wypełnienie ankiety dostępnej na stronie </strong><a href="http://www.indeksochronyzdrowia.pl"><strong>www.indeksochronyzdrowia.pl</strong></a><strong>. </strong></p>

>

Badanie ma na celu zebranie opinii pacjentów i ocenę funkcjonowania systemu ochrony zdrowia finansowanego ze środków publicznych na poziomie ogólnopolskim i regionalnym (poszczególnych województw). W ramach badania pacjenci oceniaj? 3 obszary opieki zdrowotnej:

1. podstawow? opiekę zdrowotn? (np. lekarza rodzinnego),

2. specjalistyczn? opiekę zdrowotn?,

3. opiekę zdrowotn? w szpitalach.

Uzyskane w ramach ankiety odpowiedzi zostan? wykorzystane w ramach większego projektu realizowanego przez PwC wspólnie z DiA o nazwie   Krajowy indeks sprawności ochrony zdrowia.

Ma on na celu zbadanie rzeczywistej skuteczności polskiego systemu ochrony zdrowia dzięki pozyskaniu mierzalnych i porównywalnych wskaźników, na których będzie można oprzeć debatę publiczn? na ten temat. PwC i DiA rozpoczęły pracę nad inicjatyw? w ubiegłym roku, zapraszaj?c uznanych ekspertów do procesu konsultacji. W styczniu tego roku ukazała się pierwsza edycja Krajowego Indeksu ujęta w formie publikacji. Spotkała się z dużym zainteresowaniem środowiska zwi?zanego z ochron? zdrowia w Polsce oraz była punktem odniesienia dla wielu dyskusji.

Mamy nadzieję, że druga edycja Krajowego Indeksu przyczyni się do kontynuowania debaty publicznej na temat potrzebnych zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Analiza opinii pacjentów – poza twardymi danymi - ma być jednym z kluczowych jego elementów. Chcemy dotrzeć do jak największej grupy polskich pacjentów, a także w dalszej perspektywie poszerzać zakres parametrów dotycz?cych skuteczności opieki zdrowotnej ujętych w Krajowym Indeksie” – wskazuje Mariusz Ignatowicz, partner PwC, lider zespołu ds. ochrony zdrowia.

Premiera drugiej edycji raportu Krajowy indeks sprawności ochrony zdrowia, w którym znajd? się także zagregowane wyniki badania satysfakcji pacjentów korzystaj?cych z publicznej opieki zdrowotnej   w Polsce, planowana jest na drug? połowę stycznia 2015 roku.

Informacje o PwC

PwC współtworzy ze swoimi klientami poszukiwan? przez nich wartość biznesow?. Jesteśmy sieci? firm działaj?c? w 157 krajach. Zatrudniamy blisko 195 tysięcy osób dostarczaj?cych naszym klientom najwyższ? jakość w zakresie audytu, doradztwa biznesowego oraz doradztwa podatkowego i prawnego. Dowiedz się więcej na www.pwc.pl.

Nazwa PwC odnosi się do sieci firm PwC i/albo jednej lub kilku firm członkowskich, z których każda jest odrębn? i niezależn? osob? prawn?. Więcej informacji znajduje się pod adresem: www.pwc.com/structure.

 ?2014 PricewaterhouseCoopers. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informacje o DiA

Serwis www.dane-i-analizy.plto platforma prezentacji danych statystycznych i kontaktu z ekspertami. Serwis opiera się na wieloletnim doświadczeniu zawodowym jego twórców; pracowników sektora nauki, finansów i consultingu. Nasz? misj? jest dostarczanie, przetworzonych do atrakcyjnej postaci, danych pochodz?cych ze źródeł statystycznych, administracyjnych i naukowych a także umożliwienie klientom serwisu, kontaktu z ekspertami dziedzinowymi.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!